WideQuick PSIM - ett överordnat säkerhetssystem

Mälarenergi AB levererar vatten, avlopp, fjärrvärme och el till Västerås med omnejd. Kentima har tillsammans med certifierade partner levererat ett överordnat säkerhetssystem med WideQuick PSIM för passage/larm- och kameraövervakning.

Den 3:e april 1861 bildades Gaslysningsbolaget i Västerås. Då hade Mälarenergi fullt upp att hålla de 40 nya gaslamporna lysande i Västerås. 160 år senare använder nästan 150 000 människor el från Mälarenergi för att lysa upp sina hem. Mälarenergi AB i Västerås levererar el, vatten, avlopp, fjärrvärme och fiber i omnejden. 2014 invigdes Sveriges största solcellsanläggning för produktion av elektricitet med hjälp av solenergi.

Newsafe är ett nytänkande entreprenörsdrivet kunskapsbolag som utmanar säkerhetsbranschen. Merparten av personalen är behöriga ingenjörer på inbrottslarm, brandlarm, kamerasystem och lås via certifieringsorganet Svensk Brand- & Säkerhetscertifiering AB. Newsafe har vunnit Stora Näringslivspriset och blivit utsedda till DI Gasell bolag två år i rad.

Mälarenergis anläggning byggs ut kontinuerligt vartefter nya områden läggs till och därför behövde bolaget investera i ett överordnat säkerhetssystem. WideQuick PSIM och Ethiris VMS är installerat sedan tidigare där grundleveransen utfördes av Certego, även dem partner till Kentima. Kentimas WideQuick PSIM-lösning är ett överordnat säkerhetssystem, konfigurerat efter kundens önskemål.
Kameraövervakningen med Ethiris VMS är upp byggt med en redundant serverlösning samt 7 st olika operatörsplatser. WideQuick PSIM fungerar som ett överordnat system byggt med integration mot ARX säkerhetssystem för larm och passerkontroll, samt Ethiris VMS.


”Vi har nu fått ett överordnat säkerhetssystem där passage-, larm- och kamerasystem kopplats samman enligt våra krav och önskemål”, säger Martin Göransson, Säkerhetsskyddschef, Mälarenergi AB.


Med WideQuick PSIM har man kontroll via en överordnad systemfunktion för både IP-kameror, dörrmiljöer och larm i systemet. 

Användaren har möjlighet att att via det grafiska användargränssnittet öppna och kontrollera olika dörrstatus och larm i anläggningen. Att jobba med ett kraftfullt och intuitivt gränssnitt är viktigt för väktare. Systemet ger en snabb och enkel översikt att dörrar är stängda och låsta i skalskyddet i anläggningarna.

I samband med kontroll, styrning av dörr/körgrindar på grafik erhålls även video i realtid för dörrmiljön. Kentimas mjukvara Ethiris VMS är ett professionellt skalbart videoövervakningssystem med inbyggda funktioner som kluster och redundans vilket skapar en väldigt hög driftsäkerhet i systemet. Ethiris är en öppen plattform som är ONVIF Conformant (www.onvif.org) samt har stöd för flera olika protokoll från led-ande kameratillverkare. Eftersom Ethiris även kan kommunicera via OPC Server/Klient, Modbus och MS SQL med ett stort antal olika system inom säkerhet, automation och andra områden, är Ethiris VMS en framtidssäker investering.


””WideQuick PSIM har verkligen uppfyllt vårt behov, endast fantasin sätter gränser för hur mycket systemet kan vidareutvecklas”, säger John Engström, Projektledare, Newsafe Sweden AB.


Den sömlösa integrationen som finns mellan WideQuick PSIM och Ethiris VMS gör det enkelt att integrera ett kamerasysteme i PSIM-lösningen. Wide­Quick PSIM kan samla in och övervaka information från en mängd olika källor. Informationen presenteras i ett gemensamt användargränssnitt som ger användaren en utmärkt överblick av de ingående systemen.
Newsafes tekniker har genomgått grund- och vidareutbildningar hos Kentima för konfigurering av WideQuick PSIM-systemet och programmering av skript.


Mälarenergi AB i Västerås skapar förutsättningar för ett bekvämt liv och tillväxt i Mälardalen genom att erbjuda människor hållbar och trygg infraservice under dygnets alla timmar. Newsafe Sweden AB, partner till Kentima, erbjuder spetskompetens inom inbrottslarm, brand- och talat utrymningslarm, passersystem, lås och CCTV.

Ladda ner Success Storyn (pdf)>>