Trygg universitetsmiljö med Ethiris

Safe Learning Environment with Ethiris

Umeå universitet är arbetsplats för 4 300 anställda och lärosäte för 34 000 studenter från hela världen. I deras uppdrag ingår att skapa en trygg arbets- och studiemiljö där säkerheten alltid är prioriterad. Med Ethiris Video Management Software från Kentima har de överblick och kan lätt övervaka de olika universitetsmiljöerna.

Projektet började efter att Umeå universitet hade fått problem med återkommande vandalisering, klotter och annan skadegörelse. Behovet av videoövervakning har växt efterhand och idag använder man sig av kameror på ett antal platser, däribland på två av universitetets högsäkerhetsobjekt.

En av Ethiris stora styrkor är att mjukvaran är mångsidig och flexibel. Det har varit en viktig del i arbetet med att bygga upp systemet på Umeå universitet då det är enkelt att koppla in till exempel kameror av olika fabrikat.
Operatörerna uppskattar också att det är mycket lätt att anpassa systemet efter deras specifika krav och behov.

”Kentima är ett företag med substans i sina ord, har produkter som fungerar och där man som kund inte ’låses’ in på ett speciellt produktval i andra skedet,” säger Jörgen Sandström, säkerhetschef Umeå universitet.

Anläggningen sträcker sig över en stor yta med flera byggnader. Förutom operatörerna använder sig ett stort antal väktare av videoövervakningssystemet. Det ställer höga krav på kommunikationen och en viktig funktion i Ethiris är därmed möjligheten att skicka bilder över mail så att alla användare hela tiden har kontroll när någonting sker. Mjukvarans skalbarhet innebär att kapaciteteten i anläggningen kan ökas sömlöst utan att det märks för slutanvändaren. Ethiris licensmodell går ut på att man endast betalar för den funktionalitet som systemet kräver genom licensnivån samt antal kameror. På så vis betalar man aldrig för mer än man behöver och systemet blir väldigt kostnadseffektivt.

”Bevakningskostnaden har kunnat hållas på tidigare nivå trots en stor totalökning av ytan,” säger Jörgen Sandström.
 
Umeå universitet är mycket nöjda med Ethiris och räknar med att anläggningen kommer att utökas ytterligare framöver, vilket är ett gott betyg. Idag är systemet slutet, men på sikt planeras även en sammankoppling av Ethiris med deras passagesystem och inbrottslarm för att på så vis skapa en total säkerhetslösning.


Ladda ner success story (pdf) >>