Ethiris VMS 13.2 – Med adaptiva videoströmmar

Ny version av Ethiris VMS - 13.2

Den nya versionen av Ethiris VMS innehåller mycket spännande nyheter, mest spännande av alla är adaptiva videoströmmar. Ladda gärna ner vår broschyr som beskriver denna och alla andra nyheter i Ethiris VMS 13.2. Nedan följer en kort översikt över vad som är nytt.

I den här versionen lanserar vi ett mycket spännande koncept som vi kallar adaptiva videoströmmar. Syftet är att mångdubbla prestandan i Ethiris Client och Ethiris Mobile genom att klienten automatiskt kan välja videoströmmar med lägre upplösning när detta är lämpligt. Detta innebär att med en given hårdvara kan Ethiris Client visa många gånger fler kameror samtidigt jämfört med tidigare versioner av Ethiris.

I projekt med våra kompletta racklösningar för videoövervakning har det flera gånger kommit fram önskemål om att kunna få larm om en enskild disk i NAS:en har gått sönder. Videolagringsfunktionen i systemet upprätthålls genom att diskarna är konfigurerade i RAID, men för att få reda på status för enskilda diskar krävs SNMP-kommunikation. Därför har vi nu tagit fram ett nytt skriptobjekt för att läsa information via SNMP.

Läs vidare för att få veta mer om dessa och flera andra nyheter i Ethiris 13.2.

Adaptiva videoströmmar
Konceptet baseras på att man numera kan definiera multipla videoströmmar för varje kamera i Ethiris. Genom att definiera videoströmmar med olika upplösning kan man göra enorma prestandavinster i både Ethiris Client och Ethiris Mobile. Vid visning av livevideo skickar klienten aktuell storlek på respektive kameravy till Ethiris Server som automatiskt väljer den videoström som ligger närmast i upplösning. När många kameror visas samtidigt innebär detta att videoströmmar med lägre upplösning väljs och därmed minskar klientens arbete med uppackning av video radikalt.

Förutom prestandavinster ger multipla videoströmmar andra fördelar och möjligheter. En sådan är att man kan välja vilka videoströmmar för en kamera som ska vara tillgängliga för livevisning. Tillsammans med exempelvis Axis Privacy Shield kan detta användas för att visa live video med maskerade personer samtidigt som man spelar in omaskad video där man kan kräva behörighet för att kunna visa den inspelade omaskade videon.

En annan möjlighet är att man via skript kan definiera vilken videoström som för tillfället ska användas för inspelning. Det kan användas för att exempelvis öka både bildfrekvens och upplösning för inspelad video vid allvarliga larm. En stor fördel i detta sammanhang är att Ethiris automatiskt hanterar prealarmbufferten på ett sådant sätt att när man växlar över till inspelning av en annan videoström får man hela prealarmtiden med den nya videoströmmen. Om man till exempel har 1 minuts prealarmtid och ett allvarligt larm inträffar, då får man den högre bildfrekvensen och högre upplösningen på inspelad video en hel minut innan larmet utlöstes.

SNMP
Ett helt nytt skriptobjekt, SNMPReader, ger möjlighet att kommunicera med enheter som har stöd för SNMPv1. Det innebär till exempel att man i Ethiris kan få larm vid problem med enskilda diskar i en ansluten NAS. Normalt sett märker man inte om en disk i en NAS går sönder eftersom RAID-funktionen i NAS:en ser till att videolagringen fungerar ändå. Genom att läsa information via SNMP kan Ethiris få reda på om det är problem med någon av de ingående diskarna i NAS:en och kan på så sätt generera larm som operatören kan reagera på omedelbart. SNMPReader kan användas för att läsa information från alla enheter som har stöd för SNMPv1, såsom övrig nätverksutrustning för att upptäcka problem med en switch till exempel.

Övriga skriptnyheter
För att effektivisera arbetet i skripteditorn har vi lagt till ytterligare några tangentbordsgenvägar. Det gäller kommandon för att kollapsa/expandera alla block i editorn. Block är ett mycket bra sätt att strukturera skript i Ethiris och genom att kollapsa alla block får man en snabb överblick av hela skriptet. Vi har även lagt till ett attribut på Debug-objektet för att säkerställa att alla debugutskrifter skrivs till den så kallade Trace-loggen, Debug.Trace = true.

EthirisViewer
EthirisViewer, som används för att visa video exporterad till Ethiris eget exportformat, har genomgått en kraftig uppdatering. Prestandan har förbättrats avsevärt för att möta marknadens behov av högupplösta kameror, så nu kan den med lätthet spela upp flera filer samtidigt med till exempel 4K-upplösning. EthirisViewer har även fått ny funktionalitet såsom möjlighet att spela upp video baklänges, vilket är mycket användbart i situationer där man letar efter något speciellt och behöver spela fram och tillbaka flera gånger för att hitta det man söker. I den nya versionen stöder EthirisViewer att man dubbelklickar i en kameravy för att maximera den vyn. Nytt dubbelklick återgår till originallayouten. Från en mulitvy kan man dra ut enskilda kameravyer och visa dem i egna fönster för att till exempel placera på en egen skärm. Alla kameravyer spelas upp synkroniserat oavsett om de ligger i samma eller i separata fönster.

Universal
Vi släppte nyligen vår nya licensmodell Universal, som är en prenumerationsbaserad licensmodell där man som kund betalar en månadsavgift baserad på hur många kameror man har använt under månaden. För att öka tryggheten hos våra kunder tillhandahåller vi nu information om hur många kameror som för tillfället är anslutna till system med en Universallicens och därmed utgör underlag för fakturering. Kunden kan numera också sätta en önskad maxgräns för antalet anslutna kameror. Denna maxgräns är även användbar om man kör ett Ethiris Cluster eftersom man på så sätt kan bestämma maxantalet kameror på respektive medlemsserver och därmed bestämma graden av redundans i klustret.

Förbättrade larmoperatörsfunktioner
Larmoperatörsfunktionerna i Ethiris möjliggör effektiv hantering av larm där flera operatörer kan arbeta parallellt. En larmoperatör ser bara sina egna larm, vilket i de flesta fall är bra eftersom endast en operatör i taget ska arbeta med respektive larm. Men, om en larmoperatör har kvar larm i sin lista när arbetspasset är över kunde inte någon annan enkelt ta över dessa larm. För att enkelt kunna hantera detta problem har vi nu infört ett nytt privilegie, LarmAdministratör. Om man loggar in med detta privilegie ser man samtliga larm, även de som är tilldelade någon annan. På så sätt kan larmadministratören lägga tillbaka tilldelade larm i den gemensamma larmlistan och en tillgänglig larmoperatör kan ta över larmen.

För att effektivisera larmoperatörens arbete har vi infört tangentbordsgenvägar för de vanligaste åtgärderna såsom tilldela och kvittera larm. Den så kallade kontrollpanelen i minispelaren, som visas när man tilldelar ett larm till sig själv, ”kommer nu ihåg” senaste valda inställning så att operatören inte behöver ändra detta varje gång om standardinställningen inte passar.


Ladda ner Ethiris VMS broschyren Nyheter 13.2 >>