Utbildningar hösten 2019

Vill du boka in dig på någon av våra utbildningar vänligen skicka ett mail: order@kentima.com eller ring 046-25 30 40. Vänligen uppge namn, e-postadress och telefonnummer till samtliga deltagare vid anmälan. Varmt välkommen!


WideQuick

 
Basic Training
 • Göteborg 17-18 sept 
 • Stockholm 22-23 okt
 • Lund/Staffanstorp 12-13 nov

Script Training

 • Lund/Staffanstorp 1 okt
 • Lund/Staffanstorp 29 okt
 • Lund/Staffanstorp 10 dec

Professional Training
 • Lund/Staffanstorp 2-3 okt
 • Lund/Staffanstorp 30-31 okt
 • Lund/Staffanstorp 11-12 dec

Building Automation Training 
 • Stockholm   24-25 sept
 • Göteborg   8-9 okt
 • Lund/Staffanstorp 5-6 nov
 • Lund/Staffanstorp 26-27 nov


ETHIris

 
Basic Training
 • Lund/Staffanstorp 27-28 aug
 • Stockholm 1-2 okt
 • Lund/Staffanstorp 15-16 okt inställd.
 • Göteborg 5-6 nov
 • Lund/Staffanstorp 3-4 dec

Script Training
 • Lund/Staffanstorp 10 sept
 • Lund/Staffanstorp 22 okt 
 • Lund/Staffanstorp 26 nov

Professional Training

 • Lund/Staffanstorp 11 sept
 • Lund/Staffanstorp 23 okt
 • Lund/Staffanstorp 27 nov