Ethiris kvalitetssäkrar centrala delarna i tillverkningsprocesser

IoTRON samabete med Kentima

Genom att använda en kundanpassad Ethiris NVR-2 från Kentima och utnyttja unika funktioner i Ethiris VMS har IoTRON med sin långa erfarenhet av industriella applikationer lyckats få fram ett vinnande koncept för industriell produktionskontroll.

IoTRON bedriver värdeadderande försäljning av funktionsorienterade system för säkerhet och processkontroll, cybersäkerhet samt industriell IoT. Deras lösningar knyts med fördel samman med en egen applikationsanpassad mjukvara för att ytterligare öka mätbarheten och användarnyttan i de system de levererar. Självklart innehåller deras totalerbjudande även en mängd intressanta tjänster skräddarsydda för sin målgrupp, industriella och andra verksamhetsnära applikationer på den Nordiska marknaden.

IoTRON har lanserat IoTrack AutoLog som används för att automatiskt lagra visuell data från kamerabilder och synkronisera denna med information i form av processvärden från ett eller flera underliggande produktionssystem så som maskiner och paneler. IoTrack AutoLog är baserad på en kundanpassad NVR-2 från Kentima med Ethiris VMS förinstallerad och licensierad för det antal kameror som applikationen kräver.


I produkten ingår ett Ethiris skript för hantering av automatisk videoexport av den tillverkningsprocess som ska dokumenteras baserat på signaler direkt från processen. IoTrack AutoLog är en standardprodukt, färdig att användas, men med stora möjligheter till kundanpassning för varje enskilt projekt. Med inbyggt stöd för generella kommunikationsprotokoll som OPC är det en oerhört bred målgrupp produkten vänder sig till. Den robusta designen av Ethiris NVR-2 med videolagringsdiskar konfigurerade i RAID-1 för redundans ger ett enormt driftsäkert system som passar perfekt i industriella applikationer.


Det faktum att inspektionen kan ske både i realtid i samband med att produktionen pågår, men också i efterhand utifrån inspelade sekvenser bidrar till en helt unik användarnytta” säger Anders Lundgren, Affärsområdesansvarig Processövervakning IoTRON.


Systemet möjliggör för en tillverkare att alltid vid behov kunna gå tillbaka för att, med en kombination av bilder och maskindata granska, felsöka och verifiera kvaliteten i sina producerade enheter och vid behov vidta korrigerande åtgärder.

Ethiris VMS (Video Management System) är en mjukvara för professionell videoövervakning och används inom en mängd olika områden. Med anpassningsbara funktioner och den komponentbaserade uppbyggnaden gör att installatören kan optimera funktionaliteten för det aktuella användningsområdet. Ethiris VMS består av flera olika komponenter som kan kombineras med varandra för att uppnå maximal flexibilitet, funktionalitet och prestanda i en anläggning. Den javabaserade skriptmotorn ger en helt unik flexibilitet och öppnar upp oändliga möjligheter till kundanpassning av varje system.


"Genom den kraftfulla skriptmotorn i Ethiris har jag full kontroll över den aktuella applikationen och kan uppfylla våra kunders mest avancerade önskemål”, säger Jonathan Berglund, Lösningsarkitekt/HMI/SCADA applikationsansvarig IoTRON.


Försäljningen av IoTrack AutoLog har rivstartat med ett avancerat projekt till flygindustrin där produkten kom till sin fulla rätt. Mot bakgrund av detta hyser vi på Kentima stora förhoppningar om vårt fortsatta samarbete med IoTRON i allmänhet och en fortsatt stark försäljning av IoTrack AutoLog i synnerhet.