Ethiris 9.2 - Effektivare övervakning

Ethiris, Kentima, Instant replay

Vår målsättning är att Ethiris ska ge våra systemintegratörer marknadens effektivaste verktyg för att konfigurera och driftsätta videoövervakningssystem. Operatören som använder Ethiris ska erhålla en klient som effektiviserar övervakningen. I version 9.2 av Ethiris har vi infört flera tidsbesparande funktioner som kommer att göra projekt med Ethiris ännu mer lönsamma för systemintegratören och som underlättar operatörens arbete.


En sådan förbättring är inom kameragrupper i Ethiris. I den nya versionen kan man sätta egenskaper för lagring och behörighet direkt på kameragrupperna. Det innebär att man snabbt och enkelt kan ändra inställningar för många kameror på en gång.

Ett annat viktigt område inom videoövervakning är lagring av video. Vi har optimerat hanteringen av videolagring vilket innebär att även med mycket stor videolagring kommer systemet att starta upp snabbt efter konfigurationsuppdateringar.

Även operatören behöver arbeta effektivt i sitt dagliga arbete. En helt ny funktion är Instant replay. När man aktiverar Instant replay visas aktuell kamera i ett fönster med två kameravyer. Den ena vyn visar livevideo från kameran och den andra vyn visar video en viss tid bakåt. På så sätt kan operatören se vad som hände för en stund sedan.

Läs vidare för att få veta mer om dessa och flera andra nyheter i Ethiris 9.2.

Förbättrade kameragrupper
Genom att lägga sina kameror i kameragrupper kan användaren spara mycket tid genom att administrationen av kamerorna blir mer effektiv. Från version 9.2 kan man göra inställningar för lagring och säkerhet på kameragrupperna. Som standard ärver samtliga kameror i gruppen gruppens inställningar. Om man vill kan man åsidosätta gruppens inställningar för enskilda kameror, så flexibiliteten finns fortfarande kvar.

Vi har även infört nya variabler för kameragrupper: EnableLive och EnableRecording. Dessa kan användas i till exempel skript för att styra när kamerorna i gruppen ska vara tillgängliga och när de får spela in video. En finess är att pre- alarm fungerar även när EnableRecording = false och/eller EnableLive = false, vilket innebär att när väl inspelning är tillåten har man fortfarande möjlighet att spela in en viss tid före.

Kameragrupper ingår numera i den så kallade Online-uppdateringen, vilket innebär att konfigurationsuppdateringar som involverar kameragrupper går mycket fortare och kameror som inte berörs av uppdateringen fortsätter att köra utan avbrott.

Instant replay
Ibland ser operatören något intressant flimra förbi i den livevideo som visas på skärmen. Genom att trycka visas ett nytt fönster med två kameravyer. Till höger visas livevideo från aktuell kamera och till vänster visas video en viss tid bakåt i tiden från samma kamera. Som standard ligger den vänstra bilden 15 sekunder efter live. Genom att trycka kan operatören öka/minska tiden som bilden ligger efter. Maxtiden är den tid som valts för pre-alarm för kameran.

Genom att trycka i Instant replay-fönstret startar operatören en inspelning där hela pre-alarm-bufferten kommer med på inspelningen. På så sätt får operatören en chans att både se vad som skedde för en stund sedan och dessutom spela in det.

Instant replay kan även aktiveras automatiskt via skript. Det skulle till exempel kunna vara vid ett visst larm. Ett annat alternativ är att en väktare skulle kunna aktivera funktionen i en larmcentral genom att klicka på en knapp i sin mobil via Ethiris Mobile.

Förbättrad videospelare
En efterlängtad nyhet i videospelaren är att bild-för-bild bakåt nu hoppar en bild i taget bakåt. Tidigare hoppade videospelaren 1 sekund bakåt varje gång man klickade på bild-för-bild bakåt-knappen.

En annan stor förbättring i videospelaren är att den numera kan visa video som finns i den så kallade pre-alarm-bufferten. Tidigare kunde man inte se inspelad video förrän den skrivits till disk, vilket av tekniska skäl inte kan ske förrän pre-alarm-tiden har löpt ut. Det innebar att om man till exempel hade 5 minuters pre-alarm-tid kunde man inte titta på den inspelade videon förrän efter 5 minuter. Nu kan man se den direkt.

Utökat kamerastöd
Vår satsning på ONVIF fortsätter och nu kan vi erbjuda H.265 via ONVIF. Eftersom ONVIF Profile T ännu inte är officiellt släppt finns det fortfarande några brister i hanteringen av H.265 via ONVIF, men det mesta fungerar bra.

Optimering av lagring
Vi har förbättrat hanteringen av videolagring på ett sätt som gör att även med mycket stora mängder videolagring startar Ethiris upp snabbt efter en konfigurationsuppdatering. I tidigare versioner kunde detta ta lång tid, speciellt i system med stor videolagring.

Nya filter för händelser
I händelselistan i Ethiris Client har man alltid kunnat filtrera på tid för att begränsa mängden händelser som visas i händelselistan. Nu har vi infört fler filtreringsmöjligheter: Status, Objekt och Händelse. Dessa matchar motsvarande kolumner i händelselistan och man kan nu filtrera på samtliga förekomster i händelselistan.

Exempelvis under Objekt kan man filtrera på olika kameror som finns i systemet. På så sätt skulle man till exempel kunna filtrera fram antalet kommunikationsfel för en eller flera kameror under en viss tidsperiod.

Andra nyheter
I takt med att prestandan i Ethiris blir bättre och bättre tillåter vi att fler och fler kameror kan anslutas till en och samma server. Nu ökar vi maxantalet på licensnivå Premium till 250.

Det kan finnas flera olika anledningar till att man får videoavbrott för en kamera. Det kan vara kommunikationsfel, men det kan också vara planerade avbrott via schema eller någon annan medveten anledning. I tidigare versioner av Ethiris har alltid den senaste bilden som kom från kameran legat kvar i livevyerna. Detta har sina fördelar, men det kan vara svårt att upptäcka att ett videoavbrott har skett. Därför kan man nu välja om senaste bild ska ligga kvar eller om en svart bild ska visas vid videoavbrott.