Välj rätt Ethiris NVC

Välj rätt Ethiris NVC

Ethiris NVC-1E är en klientdator med bra prestanda. Den kan visa 16 Full HD-kameror med 25 fps i H.264 eller H.265 samtidigt på en Full HD-skärm. Ethiris NVC-3-S och NVC-3-L4 är klientdatorer med hög prestanda, utvecklade för att anslutas till en eller flera Ethiris NVR. Samtliga NVC är anpassade för Ethiris Client och optimerade för att klara av att visa högupplöst video från dagens moderna övervakningskameror. Både NVC-3-S och NVC-3-L4 har möjlighet att visa ett stort antal bilder/sekund, därigenom uppnås ett fantastiskt flyt i visningen av video och användaren får en upplevelse utöver det vanliga.

Systemintegratören sparar mycket tid genom att NVC-1E, NVC-3-S och NVC-3-L4 har en väl definierad prestanda och innehåller Ethiris Client. Förutom klientdatorerna NVC-1E, NVC-3-S och NVC-3-L4 kan även NVRC-1E och NVRC-3 användas som klientdatorer.

NVC-1E är avsedd att användas när man har behov av att visa maximalt 16 Full HD-kameror samtidigt på en Full HD-bildskärm.

NVC-3-S är avsedd att användas när man har behov av att visa video på upp till två bildskärmar. Vill man visa video på upp till fyra bildskärmar väljer man en NVC-3-L4.

Vill man använda en enhet som innehåller både Ethiris Server och Ethiris Client väljer man NVRC-1E eller NVRC-3. Enheterna finns med olika processoralternativ: J6412, i3, i5, i7 eller i9, som kan väljas beroende på antalet bildskärmar man vill koppla till enheten samt hur många kameror man vill kunna visa på respektive bildskärm.

Antal skärmaR
Följande tabell beskriver vilka modeller som är tillgängliga beroende på önskat antal skärmar som ska kopplas till enheten:

 
 
 
Både server och klient
Om man vill köra både Ethiris Server och Ethris Client i samma enhet ska man välja Ethiris NVRC-1E eller NVRC-3.

Antal kameror per skärm
NVC-1E, NVC3-S, NVRC-1E och NVRC-3 - i3 har ett grafikkort integrerat på moderkortet medan NVC-3-L4 och NVRC-3 - i5, i7 och i9 har ett separat grafikkort som ger förbättrad prestanda, framför allt när mer än en skärm är ansluten till enheten. I samband med version 11.2 av Ethiris VMS införde vi möjligheten till hårdvaruacceleration med hjälp av grafikkortet. Detta gynnar NVC-3-L4 och NVRC-3 - i5, i7 & i9.

För att underlätta valet av NVC har vi gjort omfattande tester med varierande skärmupplösning, antal skärmar, videoströmsupplösning, videokomprimeringsprotokoll samt antal kameror som visas på respektive skärm. Genom att köra testerna i Kentimas testlab med simulerade videoströmmar säkerställer vi att förutsättningarna är samma vid de olika testerna med olika NVC-modeller.

De simulerade videoströmmarna har en bitrate som motsvarar det som en Axis P1378 genererar enligt Axis designverktyg baserat på medelvärdet mellan inomhus i en butik med 25 fps och utomhus på en parkering med 25 fps. Vi har skapat videoströmmar för tre olika upplösningar: 640 x 360 (360p), 1 920 x 1 080 (1 080p) samt 3 840 x 2 160 (2 160p) för både H.264 och H.265. Detta ger 6 olika videoströmmar som vi presenterar i denna broschyr. För den som är intresserad har vi tester för ännu fler olika upplösningar som vi inte presenterar här i broschyren. Genom att använda Adaptiva videoströmmar, se sidan 12 tidigare i denna broschyr, kan man uppnå mycket hög prestanda. Därför har vi med upplösningen 640 x 360 (360p).