Industridatorer för tuff och krävande industriell användning

Industrial Computer OE industridatorer Kentima

Kentima utvecklar och tillverkar fyra grundserier av industridatorer: OE500, OE600, OE700 och OE800. OE-serierna är robusta industridatorer av högsta kvalitet som är utvecklade och designade för att uppnå en lång livslängd med ett minimum av underhåll.

Inom varje serie finns det möjlighet att välja mellan två grundutförande, Panel PC med integrerad bildskärm och touch samt Box PC. Dessutom finns möjlighet att välja bland tio olika bildskärmsalternativ, från 10,1” till 21,5”, olika processorer och lagringsmedia.