Välj rätt Ethiris NVR

Välj rätt Ethiris NVR

För att täcka in varierande behov och olika krav som finns på avancerad videoövervakning i olika anläggningar finns Ethiris NVR i flera olika utföranden och serier: NVR-1E, NVR-3, NVRN-3, NVRC-1E och NVRC-3.

Inom varje NVR-serie går det att välja mellan tre olika licensnivåer med olika grad av funktionalitet. Det finns också möjlighet att välja antalet kanaler, d.v.s. kamera-licenser. Beroende på önskat antal anslutna kameror och övriga krav på prestanda finns NVR-3, NVRN-3 och NVRC-3 med olika processoralternativ.

Till NVR-1E och NVRC-3 finns det möjlighet att välja upp till 22 TB intern videolagring och NVR-3 upp till 44 TB intern videolagring per enhet, dessutom kan man välja till 5 års fria uppdateringar av mjukvaran. Ethiris NVRN-3 är avsedd att anslutas till en extern lagringsenhet, till exempel en NAS, som i sin tur kan sättas upp som ett redundant RAID-system.
 


* Kolumnen ”0” är till för anläggningar där det redan finns en Ethirislicens, men där man vill byta ut befintlig serverdator mot en Ethiris NVR. Då kan man flytta över befintlig licens.
 
Det är naturligtvis viktigt att välja en modell som både klarar det antal kameror anläggningen har just nu, men även ta hän-syn till en eventuell utökning av antal kameror i framtiden. Självklart kan man alltid lägga till fler enheter vid utbyggnad av en anläggning, men det är oftast ekonomiskt fördelaktigt att välja en tillräckligt kraftfull NVR redan från början.


Licensnivå

Ethiris VMS finns i flera licensnivåer och Ethiris NVR levereras med någon av följande licensnivåer: Extended, Advanced, Premium eller Universal.

Ethiris Extended
Ethiris Extended inkluderar alla standardfunktioner som du kan förvänta dig av en modern videoövervakningsmjukvara, så som rörelsedetektering, schema, e-post och SMS, PTZ, obegränsad lagring, stöd för megapixel-kameror, skript, ljud ut, multipla videoströmmar och mycket mer.

Ethiris Advanced
På nivån Advanced får du också tillgång till funktioner som fler lagringsenheter, stöd för dewarping av 360-kameror, auktorisation, ljud in, audit trail (spårning) och fjärrstyrning av Ethiris Client via skript.

Ethiris Premium
På nivån Premium får du tillgång till Ethiris Cluster, larmcentralsfunktioner, kryptering av video och datalagring, flytande kameralicenser och stöd för GigE -kameror.

Ethiris Universal
Universal är en prenumerationsbaserad licens med en månadskostnad. Användaren kan välja och ändra funktionsnivå, optioner och antal kameror när som helst direkt i Ethiris Admin. Månadskostnaden baseras på vad som använts under respektive månad.

Videolagring
Ethiris NVR levereras med Western Digitals Purple (AV) videolagringsdiskar.

AV-diskar
AV-diskar är optimerade för att hantera stora block av sekvensiellt lagrad data, som inspelad video från Ethiris VMS. Diskarna håller högsta kvalite och är anpassade för att klara kontinuerlig drift.

Diskstorlek
När du köper en NVR, oavsett modell, finns det stora möjligheter att välja det lagringsalternativ som passar den aktuella applikationen.


   * Alternativet ”Ingen disk” är till för anläggningar där man lagrar video i en extern NAS eller helt enkelt inte har behov av videolagring. Samtliga modeller kan väljas utan intern videodisk.

** Ethiris NVRN-2/NVRN-3 är avsedd att anslutas till en extern lagringsenhet, som till exempel en NAS, som i sin tur kan sättas upp som ett redundant RAID-system.

Ethiris NVR - Framtidssäkert val med uppgraderingsmöjligheter
Ganska ofta förändras kraven för ett system. Med Ethiris NVR kan du uppdatera till nya versioner, uppgradera till en högre licensnivå och utöka systemet med fler kameror.  Du kan välja Ethiris NVR med fem års fria uppdateringar. Det är ett bekvämt sätt att säkerställa att du alltid har tillgång till den senaste versionen av Ethiris.  Du kan lägga till upp till det maximala antalet kameror för respektive modell oavsett hur många kameror ditt ursprungssystem hade.