Nytt i Ethiris Mobile 5.72

Ethiris Mobile vylayouter

Den stora nyheten i den version 5.72 är att det nu finns flera nya vylayouter att välja på. Appen stödjer Ethiris Server 7.x (stand-alone server) samt Android 5.1 och 6.0.

 
Nya layouter 

I versionen finns det en mängd nya vylayouter att välja på. 
1x2, 1x3, 2x3, 2x4, 2x5, 3x3, 3x4, 3x5 och 3x6. Se några exempel i bilden ovan.
 

Swipe

Genom att swipa till höger respektive vänster bläddrar man snabbt igenom samtliga livekameror. Swipa till vänster för att välja in nästa uppsättning kameror och till höger för att välja in föregående uppsättning.

Låt säga att du har 20 kameror i din anläggning och för tillfället visar kamera 1-8 i en 2x4-vy, som i det mittersta exemplet ovan. Swipa till vänster för att visa kamera 9-16. Swipa ytterligare en gång för att visa de 4 sista kamerorna i din anläggning. Swipa till höger för att återigen visa kamera 9-16.

Nya Android operativsystem

Ethiris Mobile 5.72.0.1 har stöd för de senaste operativsystemen för Android, 5.1 och 6.0. Det innebär att Ethiris Mobile stödjer Android 2.3.3 och senare.

Nya Ethiris Server

Ethiris Mobile 5.72.0.1 har stöd för den senaste versionen av Ethiris, version 7.x. Det innebär att nya Ethiris Mobile stödjer Ethiris 5.6 och senare. Visning av inspelad video kräver Ethiris 5.10 eller senare.

OBS! Ethiris Mobile stödjer i dagsläget endast stand-alone servrar, d v s inte Ethiris Cluster.