Skriptbibliotek - scSaveImage

Det är viktigt att skriptbiblioteken importeras i nummerordning då vissa av biblioteken är beroende av varandra.
Download Software Kentima
3 - scSaveImage
Format: zip 
Filstorlek: 1,3 kBSparar en jpg-bild från önskade kameror i konfigurationen.
Användarbeskrivning
Svenska
Format: pdf 
Filstorlek: 287 kB
Engelska
Format: pdf 
Filstorlek: 286 kB