WideQuick övervakar och loggar Sveriges renvatten

Pure Water Scandinavia

Pure Water Scandinavia AB levererar anläggningar som producerar renvatten till bland annat sterilcentraler, autoklaver och laboratorier. Operatörspanelen WideQuick HMI Panel från Kentima var det självklara valet för deras övervakning och händelseloggning av framställning av renvatten.

Pure Water Scandinavia AB, PWS, projekterar, konstruerar, driftsätter och servar renvattenanläggningar. PWS verkar inom en högteknologisk bransch och kraven ställs därefter på både tillgänglighet och prestanda. Framför allt är kraven på händelseloggning höga.

I PWS-anläggningen finns en WideQuick HMI Panel som övervakar framför allt processen genom händelseloggning såsom värden och larm. Dessutom har PWS lagt all relevant dokumentation i terminalen, lätt tillgänglig för servicepersonal, där även illustrativa instruktionsfilmer installeras för vägledning avseende service och underhåll av anläggningen.

Thomas Johansson från LMT Elteknik AB har länge arbetat med Kentimas produkter och har installerat WideQuick HMI Panel hos PWS. Han är mycket nöjd då han kunnat erbjuda en heltäckande produkt med betydligt bättre funktioner än vad kunden tidigare haft tillgång till.

”WideQuick Web Client har uppfyllt PWS högsta krav, en kraftfull och säker övervakning,” säger Thomas Johansson, LMT Elteknik AB.

Hur fungerar en renvattenanläggning? Ett stort och omfattande ledningsnät är framdraget till alla tappställen. Det är oerhört viktigt att vattnen cirkulerar konstant, det får inte finnas några fickor i ledningsnätet där vatten kan bli stillastående. Returvatten cirkulerar i regel alltid genom UV-lampor innan det återförs till bufferttanken. Sker ingen förbrukning kommer automatiskt, ca
var 6:e timme, vatten att tappas ur bufferttanken till startnivå för RO-aggregatet. Detta för att alltid färskt och rent vatten ska vinnas i systemet.

PWS kunder finns inom industri, sjukhus, laboratorier och energi. Några exempel på renvattenanläggningar i Sverige är: Östra sjukhuset Göteborg, Värnamo sjukhus, Universitetssjukhuset Linköping, Länssjukhuset Kalmar, APL Apoteksbolaget Göteborg, Gävle sjukhus, VHC Ultuna, Akadememiska Uppsala och Karolinska Institutet.

”Kentima har fantastisk support, både vad gäller kompetens samt att hitta och lösa problem,” säger Thomas Johansson..

Allt eftersom PWS såg möjligheter med WideQuick har nya önskemål om till exempel Web Interface Mediavisning på panel, framkommit. Det har inneburit att LMT Elteknik kunnat fortsätta sitt utvecklingsarbete kontinuerligt.


Ladda ner success story (pdf) >>