Användningsområden

Varje bransch har sina unika behov. Ethiris är en generell mjukvara som passar för flera olika användningsområden, från mindre installationer till mycket stora anläggningar. Den flexibla uppbyggnaden av Ethiris gör att både användare och installatörer kan optimera funktionaliteten för det aktuella användningsområdet.

För att uppnå verkligt kraftfulla övervakningssystem krävs det ofta att olika typer av system kan integreras. Ethiris och vår andra mjukvara, WideQuick, är från grunden utvecklade med integration och skalbarhet som några av de viktigaste egenskaperna. Tillsammans med den komponentbaserade arkitekturen gör det att Ethiris även kan användas för de största och mest komplexa anläggningarna. Ethiris finns installerat inom ett stort antal branscher runt om i världen, varav några är listade nedan.

 
TRANSPORT OCH INFRASTRUKTUR
Transport och infrastruktur, Transport and Infrastructure
Ethiris används på flera olika flygplatser runt om i världen. På flygplatsen i Peking används Ethiris för att övervaka dockningen av flygplan vid de 125 gaterna. Dockningssystemet kommunicerar med Ethiris via det standardiserade OPC-gränssnittet och styr på så sätt inspelningen för de olika kamerorna. Andra exempel är tunnlar, hamnar, parkeringshus, lastbilscentraler och järnvägsstationer.

 

KÖPCENTRUM OCH BUTIKER
Köpcentrum och butiker, Shopping Centres and ShopsEthiris används för övervakning av hela köpcentrum men finns också installerat i ett stort antal butiker av varierande storlek. Enkla och tydliga funktioner för livevisning och inspelning gör det enkelt att använda även för den oerfarna användaren.

  
OFFENTLIG MILJÖ

Offentlig miljö, Public spacesBevakning av offentliga miljöer är ett vanligt användningsområde för Ethiris. Det nya operahuset i Oslo är i många avseenden en mycket modern anläggning som övervakas av Ethiris. Nära 100 kameror är inkopplade till Ethiris-systemet för att operatörerna ska ha kontroll över alla viktiga områden i olika situationer. Skalbarheten i Ethiris innebär att systemet kan fördelas på flera datorer som tillsammans ger optimal prestanda för större anläggningar.


INDUSTRI- OCH PROCESSANLÄGGNINGAR

Industri- och processanläggningar,  Industrial and Process PlantsI en modern industrianläggning samverkar många olika system för att uppnå optimal säkerhet. På Skruf i Sävsjö är Ethiris sammankopplat med vårt SCADA-system WideQuick samt brand- och passagesystem. Ethiris finns installerat inom ett stort antal områden, till exempel gruvor, olika tillverkande företag och processanläggningar.
 

ARENOR OCH IDROTTSANLÄGGNINGAR
Arenas and Sports InstallationsEthiris finns installerat på stora arenor och olika typer av sportanläggningar. På arenorna finns ett stort behov av övervakning av läktarsektionerna vid matcher, konserter och andra evenemang. Ethiris höga prestanda kommer väl till pass när det ställs höga krav på bildfrekvens vid inspelning, effektiv operatörskommunikation och samtidig styrning av ett stort antal PTZ-kameror.
 
SJUKHUS OCH SKOLOR
Sjukhus och skolor, Hospitals and SchoolsEthiris används på flera stora sjukhus, olika fastigheter och skolbyggnader. På akutmottagningen på SUS i Malmö valde man Ethiris för att ha ett system som är utbyggbart, flexibelt och användarvänligt. Med Ethiris stöd för ONVIF-standarden har kunden ett stort antal kamerafabrikat att välja på inför framtida utökningar av systemet.

LARMCENTRALER
Larmcentraler, Alarm Centres
Ethiris skalbarhet, kraftfulla klientprogramvara samt möjlighet till integration och anpassning skapar en unik övervakningsmiljö för larmcentraler. I Helsingborg stad finns Ethiris på ett stort antal anläggningar i kommunen. Deras larmcentral använder Ethiris tillsammans med vårt SCADA-system WideQuick för att få en effektiv övervakning av de olika anläggningarna. Success Stories

Kentima Ensures Safety at the Shopping Centre Emporia
Emporia köpcentra i Malmö

Vid valet av ett effektivt och användarvänligt övervakningssystem för ett av Skandinaviens största köpcentrum var Ethiris det självklara valet.

Läs mer »

Widequick and Ethiris working with Helsingborg city
Helsingborg stad

Larmcentralen i Helsingborgs kommun har kombinerat Kentimas mjukvaror Ethiris och WideQuick för att få en effektiv och säker övervakning.

Läs mer »