Ethiris VMS 14.0 – Med fokus på stora system

Den nya versionen av Ethiris VMS innehåller mängder med användbara nyheter. Ett helt nytt SDK (Software Development Kit) för djup integration med andra system, skriptbibliotek för förenkling av avancerade skript samt en fantastisk optimering av prestanda för riktigt stora system med tusentals kameror, är några av nyheterna. Ladda gärna ned vår broschyr som beskriver dessa och flera andra nyheter i Ethiris VMS 14.0. Nedan följer en kort översikt över vad som är nytt.

I den här versionen av Ethiris VMS lanserar vi den allra första versionen av Ethiris SDK. Syftet är att möjliggöra en tät integration mot Ethiris VMS från andra system som har behov av en omfattande funktionalitet för videoövervakning i sin egen applikation.

Skriptbibliotek är också helt nytt för Ethiris VMS och kommer att innebära stora möjligheter till utökad funktionalitet samt bättre struktur på skript. Kentima tillhandahåller sju färdiga skriptbibliotek i samband med lanseringen och kommer att fortsätta publicera nya skriptbibliotek på Kentimas hemsida efterhand som de blir tillgängliga.

Läs vidare för att få veta mer om dessa och flera andra nyheter i Ethiris 14.0.

Ethiris SDK
Konceptet baseras på att man numera kan definiera multipla videoströmmar för varje kamera i Ethiris. Genom att definiera videoströmmar med olika upplösning kan man göra enorma prestandavinster i både Ethiris Client och Ethiris Mobile. Vid visning av livevideo skickar klienten aktuell storlek på respektive kameravy till Ethiris Server som automatiskt väljer den videoström som ligger närmast i upplösning. När många kameror visas samtidigt innebär detta att videoströmmar med lägre upplösning väljs och därmed minskar klientens arbete med uppackning av video radikalt.

Skriptbibliotek

Skriptbibliotek är en spännande nyhet som kommer att ge användarna möjlighet att enkelt utöka funktionaliteten i Ethiris VMS. Dels tillhandahåller Kentima färdiga skriptbibliotek som är fria att användas, dels kan man skapa sina egna skriptbibliotek för att enkelt kunna distribuera och återanvända skript inom den egna organisationen. Ett exempel på skriptbibliotek från Kentima är scSunRiseSet som beräknar tiden för solens upp- och nedgång baserat på aktuellt datum och position. Detta kan man använda istället för ett schema om man vill koppla funktioner till huruvida det är ljust ute eller inte.

Skriptbibliotek kräver licensnivå Advanced eller Universal nivå 4.

Övriga skriptnyheter

Alla våra kunder som använder skriptfunktionen i Ethiris VMS kommer att uppskatta att Intellisense nu har både utökats och förbättrats. Intellisense innebär att användaren får relevant information direkt i skripteditorn om till exempel vilka metoder som är tillgängliga för ett visst objekt. Nu omfattas även lokala objekt och naturligtvis publika metoder i skriptbibliotek så att användningen av dessa förenklas avsevärt.

Vi har även infört bokmärken, vilket innebär att man kan sätta bokmärken på intressanta rader i skriptet och sedan hoppa fram och tillbaka mellan alla bokmärken för att snabbt kunna navigera mellan olika ställen i skriptet.

Dokumentmapp är en funktion som är användbar i stora skript som innebär att en miniatyr av skriptkoden visas med aktuellt avsnitt markerat i en transparent ljusröd färg. Det gör det enkelt att orientera sig i skriptet och snabbt kunna skrolla till olika delar av skriptet.
 

Utökat kamerastöd

Ett brett kamerastöd är viktigt för Ethiris VMS. För att upprätthålla detta breda stöd för de många nya kameramodeller som ständigt införs på marknaden har vi valt att fokusera på ONVIF. Det ger oss tillgång till de flesta kameror på marknaden. I samband med version 14.0 har vi utökat vårt stöd för ONVIF och är nu även certifierade (conformant) för profil M, som handlar om Metadata för videoanalys. Det innebär att vi är certifierade för både profil S och profil M.

I vårt stöd för ONVIF har vi även lagt till Auxilliary commands, som kan användas för perifera funktioner som till exempel att tända/släcka en IR-lampa i en kamera eller starta/stoppa torkare för en kamera.

Nytt i version 14.0 av Ethiris VMS är också att vi nu stödjer hantering av ONVIF-användare på så sätt att man kan skapa, redigera och ta bort ONVIF-användare i en kamera direkt via Ethiris Admin.
 

Optimerad prestanda

I takt med att Ethiris VMS används i allt större system, ställs allt högre krav på prestanda. I den nya versionen har vi fokuserat på att kunna hantera riktigt stora system. Det handlar om att kunna ladda in och köra en stor konfiguration i både Ethiris Admin och i Ethiris Client. Resultatet blev väldigt bra och i våra omfattande tester har vi kört en konfiguration som består av 150 Ethiris Server med vardera 30 kameror, d v s 4 500 kameror totalt.

För att underlätta för operatören vid olika konfigurationssituationer i Ethiris Admin där man ska välja en kamera, till exempel för att bygga en klientvy, har vi infört filtreringsmöjligheter så man kan välja vilken Ethiris Server som man för tillfället vill välja kameror från. På så sätt minskar vi, i det här fallet, listan med kameror från 4 500 till 30, och uppgiften att hitta önskad kamera blir mycket enklare.
 

Förbättrad kommunikation

När det händer något relevant i anläggningen är det naturligtvis viktigt att det uppmärksammas omgående. Det finns mängder av olika sätt att kommunicera information från ett Ethirissystem. Det nya Ethiris SDK är ett sätt. TCP/http-kommunikation, OPC eller databaser är några andra. Men ofta räcker mail eller SMS och det är enkelt att sätta upp. Med ett SMS plingar det till i berörd personals telefon i stort sett var de än befinner sig och den personen kan omedelbart vidta relevanta åtgärder baserat på informationen i meddelandet. Nu har vi lagt till stöd för Tosibox 4G-modem för att skicka SMS från Ethiris VMS när något relevant händer i anläggningen.
 

Ladda ner Ethiris VMS broschyren Nyheter 14.0 >>
Skriptbiblioteken finns på sidan Download -> VMS -> Skriptbibliotek >>