Skriptbibliotek - scSNMP

Det är viktigt att skriptbiblioteken importeras i nummerordning då vissa av biblioteken är beroende av varandra.
Download Software Kentima
7 - scSNMP
Format: zip 
Filstorlek: 7,5 kBLäser ut status från Synology NAS, t ex om ett diskfel uppstår.
Användarbeskrivning
Svenska
Format: pdf 
Filstorlek: 312 kB
Engelska
Format: pdf 
Filstorlek: 303 kB