Skriptbibliotek - scSNMP

Det är viktigt att skriptbiblioteken importeras i nummerordning då vissa av biblioteken är beroende av varandra.
Download Software Kentima
7 - scSNMP
Format: zip 
Filstorlek: 5 kBLäser ut status från Synology NAS, t ex om ett diskfel uppstår.