Automation Solutions
Fastighetsautomation
Vårt koncept för Fastighetsautomation, WideQuick BMS (Building Management System) är ett kostnadseffektivt, framtidssäkert och unikt system som används för att övervaka allt från enskilda fastigheter till stora fastighetsbestånd. Det är ett extremt flexibelt system som bidrar till optimerad fastighetsdrift och minskad energiförbrukning.
Automation Solutions
Maskinstyrning
Våra industridatorer och operatörsenheter används för maskinstyrning och vår Heavy Duty-serie är framtagen för att passa i tuffa miljöer och för tung industri, t.ex. gruvdrift. De är designade för att uppnå en lång livslängd med ett minimum av underhåll. De är spolsäkra och har inbyggda skyddsfunktioner som gör dem extremt tåliga mot elektriska störningar och kemiska och mekaniska påfrestningar.
Automation Solutions
Vatten och avlopp
WideQuick HMI/SCADA används som överordnade SCADA-system för central övervakning i kontrollrum på olika Vatten- och Avloppsverk. Det används också i lokalt placerade HMI-system, där WideQuick är installerat på någon av våra operatörspaneler. Operatörspanelerna är valbara i olika storlekar från 10,1” till 21,5”.
Automation Solutions
Processindustri
WideQuick HMI/SCADA är en modern och kraftfull mjukvara som används för att enkelt och effektivt övervaka hela eller delar av olika processer. Våra robusta industridatorer och operatörsenheter är försedda med olika egenskaper för att uppfylla kundernas krav och önskemål och med sin höga kvalité och långa livslängd, passar de utmärkt i processindustrin.
Automation Solutions
Tillverkningsindustri
WideQuick HMI/SCADA används för att övervaka, effektivisera och optimera tillverkningsprocesser. WideQuick har stora möjligheter att kommunicera med olika typer av utrustning via OPC DA, OPC UA och Modbus. Operatören kan enkelt generera flera olika typer av rapporter och diagram i Excel- eller PDF-format. Våra operatörsenheter levereras med WideQuick Designer och WideQuick OPC Server.
Automation Solutions
Livsmedelsindustri
Våra industridatorer och operatörsenheter är kompakta, robusta och designade helt i metall. Samtliga Panel PC är IP65 i fronten och vissa modeller har en helt plan front och delarna är sammanfogade med ett livsmedelsgodkänt lim. Våra operatörsenheter kan kommunicera med ett stort antal I/O och PLC från olika tillverkare och kan enkelt integreras med olika under- och överordnade system.
Automation Solutions
Infrastruktur
WideQuick HMI/SCADA används för att övervaka olika typer av anläggningar till exempel system på flygplatser, hamnar, broar, tunnlar o.s.v. Med WideQuick kan systemintegratören snabbt skapa ett snyggt, intuitivt och smart användargränssnitt. WideQuick har stora möjligheter att kommunicera med olika typer av utrusning via OPC DA, OPC UA och Modbus. Våra operatörsenheter levereras med WideQuick Designer och WideQuick OPC Server.
Automation Solutions
Trafiksystem
WideQuick HMI/SCADA används för att skapa driftssäkra och effektiva system för trafikövervakning. Till exempel där viktig information presenteras på olika kontrollplatser, övervakning av broar och tunnlar, ekodukter och andra viltpassager med mera. Operatören kan även enkelt och effektivt generera olika typer av rapporter och diagram i Excel- eller PDF-format.
Automation Solutions
Eldistribution, kraft- och värmeverk
WideQuick HMI/SCADA är en skalbar och komponentbaserad mjukvara som används för att effektivt övervaka olika delar av kraftdistributionskedjan och utrustningen i kraftverk och värmeverk. Via OPC har WideQuick möjlighet att kommunicera via IEC 61850. Våra operatörsenheter levereras med WideQuick Designer och WideQuick OPC Server.