Användningsområden

De tekniska utmaningarna blir allt mer komplicerade inom allt fler branscher i och med de ständigt ökade kraven på effektivisering och resultat. Detta förhållande innebär att det idag finns ett tilltagande behov för mer sofistikerade lösningar med HMI/SCADA-system inom fler områden.


Användningsområdena för WideQuick är nästan oändliga tack vare vare den inbyggda flexibiliteten och alla inbyggda funktioner och stora möjligheter för kommunikation med PLC-system, distribuerade I/O, databaser och andra system. Genom denna mångsidighet kan integratören anpassa systemen både i stort och smått så att det passar den enskilda verksamheten. Det finns ett stort antal WideQuickinstallationer runt om i världen inom olika branscher och med stor variation på användningsområden, varav ett urval är listade nedan.
 
PROCESSINDUSTRI
 • Kraftverk och värmeverk
 • Papper och cellulosa
 • Vatten och avlopp
 • Gruvor och stenbrott
 • Olja och gas

Process Industry

livsmedelsINDUSTRI
 • Mejerier
 • Bagerier
 • Bryggerier
Food Industry
TillverkningsINDUSTRI
 • Bilindustri
 • Elektronik
 • Sågverk
fastighetsAUTOMATION
 • Överordnade system
 • Sjukhus
 • Hotell
Property Automation
MAskinstyrning
 • Stenkrossar
 • Vindkraftverk
 • Biogasanläggningar 
Machine Control
SäkerhetsSYSTEM
 • Larmcentraler
 • Arenaövervakning
 • Köpcentrum
Security Systems
INFRASTRUktur
 • Flygplatser
 • Broar
 • Hamnar
 • Bil- och järnvägstunnlar

InfrastructureSuccess stories

Trelleborgs Hamn

Automation i Trelleborg AB (AiT) har implementerat WideQuick SCADA för att migrera från ett äldre system samt att visualisera utrustning som omfattas av Trelleborgs hamns ombyggnad.

Läs mer »

Referenscase Sånga-Säby och Energikontroll Styr & Regler ESR AB
Sånga-Säby hotell & Konferens

På Sånga-Säby Hotell & Konferens har Energikontroll Styr & Regler ESR installerat ett säkert och användarvänligt överordnat system med hjälp av Kentimas HMI-paneler och WideQuick SCADA.

Läs mer >> »