HMI/SCADA Software

Kentima WideQuick HMI/SCADA Software

Kentima utvecklar WideQuick HMI/SCADA, en av marknadens bästa mjukvaror för att skapa överordnade grafiska övervakningssystem. WideQuick är extremt flexibel och innehåller ett stort antal funktioner för att skapa allt från HMI-system till kraftfulla och avancerade SCADA-system. Mjukvaran har ett brett användningsområde och används inom bland annat pro­cess- och tillverkningsindustrin, fastighetsautomation, infrastruktur, maskinstyrning och säkerhet.

WideQuick är ett komplett system för att skapa olika typer av övervakningssystem med tillhörande kommunikation och användargränssnitt. Slutkunden får ett enkelt system att använda och ett kostnadseffektivt övervakningssystem som effektiviserar produktionen, ökar driftssäkerheten och är enkelt att använda.

WideQuick är troligtvis marknadens flexiblaste HMI/SCADA-mjukvara. WideQuick Designer används för utveckling och konfigurering av alla projekt oavsett om det är en HMI-, SCADA- eller PSIM-applika­tion. Designerverktygets uppbyggnad gör att systemintegratören snabbt kan skapa den funktionalitet och  det användargränssnitt som aktuella applikationer kräver.  WideQuick är en skalbar och komponentbaserad mjukvara som används både som HMI-/SCADA-system inom automation och som PSIM-system inom säkerhet. Genom att WideQuick Runtime, WideQuick Remote Client och WideQuick Web Client kan kommunicera med varandra kan systemintegratören bygga upp önskad systemlösning.

WideQuick Web Client är en webbservermodul som ansluter till Wide­Quick Runtime och gör det möjligt att övervaka och påverka anläggningen eller maskinen på distans, via dator, mobil eller surfplatta. WideQuick Web Client finns installerat på samtliga operatörspaneler från Kentima.

 


Success Story

Angered Arena

På Angered Arena kan man med hjälp av Kentimas industridator OE619 styra, inte enbart bassängerna, utan även systemet som övervakar kemikalie- och energiförbrukningen.

Läs mer »

Widequick and Ethiris working with Helsingborg city
Helsingborg stad

Larmcentralen i Helsingborgs kommun har kombinerat Kentimas mjukvaror Ethiris och WideQuick för att få en effektiv och säker övervakning.

Läs mer »

Flexibility with WideQuick at Göteborgs Kex
Göteborgs Kex

Med Kentimas mjukvara WideQuick har Göteborgs Kex skapat enkelhet, flexibilitet och inte minst mobilitet i produktionen.

Läs mer »

WideQuick is used at Stockholm Royal Seaport
Norra djurgårdsstaden

Kentima är stolta över att vara en del av Norra djurgårdsstadens byggprojekt med sitt överordnade säkerhetssystem.

Läs mer »