Finansiell kalender

KENTIMA HOLDING AB

 2020
2020-02-13
Halvårsrapport Q1-Q2, juli-dec 2019
2020-05-14
Delårsrapport Q3, jan-mars 2020
2020-09-17
Bokslutskommuniké 2019/2020 
2020-10-22
Årsredovisning 2019/2020
2020-11-12
Delårsrapport Q1, juli-sept 2020 
2020-11-19
Årsstämma Kentima Holding AB 2020

 
 2021
2021-02-18
Halvårsrapport Q1-Q2, juli-dec 2020
2021-05-19
Delårsrapport Q3, jan-mars 2021
2021-09-16
Bokslutskommuniké 2020/2021 
2021-10-21
Årsredovisning 2020/2021
2021-11-16
Delårsrapport Q1, juli-sept 2021 
2021-11-17
Årsstämma Kentima Holding AB 2021