Finansiell kalender

KENTIMA HOLDING AB
 2022
2022-03-17
Bokslutskommuniké 18 månader, juli 2020-dec 2021 
2022-04-21
Årsredovisning 18 månader, juli 2020-dec 2021
2022-05-12
Delårsrapport Q1, jan-mars 2022
2022-05-19

Årsstämma 2022

2022-08-25

Delårsrapport Q2, april-juni 2022

2022-11-17

Delårsrapport Q3, juli-september 2022


 2023
2023-03-16

Bokslutskommuniké 2022  

2023-04-20

Årsredovisning 2022

2023-05-11

Delårsrapport Q1, jan-mars 2023

2023-05-16

Årsstämma 2023