Finansiell kalender

KENTIMA HOLDING AB
 2023
2023-03-16
Bokslutskommuniké 2022  
2023-04-20
Årsredovisning 2022
2023-05-11
Delårsrapport Q1, januari-mars 2023
2023-05-16
Årsstämma 2023
2023-08-24
Halvårsrapport Q1-Q2, januari-juni 2023
2023-11-23
Delårsrapport Q1-Q3, januari-september 2023

 2024
2024-03-14
Bokslutskommuniké 2023  
2024-04-18
Årsredovisning 2023
2024-05-16
Delårsrapport Q1, januari-mars 2024
2024-05-21
Årsstämma 2024