Finansiell kalender

KENTIMA HOLDING AB
 2024
2024-03-14
Bokslutskommuniké 2023  
2024-04-18
Årsredovisning 2023
2024-05-16
Delårsrapport Q1, januari-mars 2024
2024-05-21
Årsstämma 2024
2024-08-22
Halvårsrapport Q1-Q2, januari-juni 2024
2024-11-14
Delårsrapport Q1-Q3, januari-september 2024