Licensnivåer version 14.2

Version 14.2
Svenska
Format: pdf 
Filstorlek: 260 kB
Engelska
Format: pdf 
Filstorlek: 250 kB