Ethiris VMS 15.2 – Lanseras idag

2023-11-07

Ethiris VMS I version 15.2 har vi höjt säkerheten ytterligare. Med ett helt nytt stöd för tvåfaktorsautentisering säkerställs att endast behöriga personer får tillgång till systemet. Nu går det även att bestämma vilken styrka eller komplexitet som lösenord ska ha för att vara godkända. Detta höjer säkerhetsnivån ytterligare.

Ethiris SDK är sedan en tid tillbaka färdigt att använda för att integrera andra säkerhetssystem mot Ethiris VMS och få tillgång till avancerad videofunktionalitet i sin egen applikation. För att säkert kunna ansluta och logga in mot Ethiris VMS erbjuder vi nu möjligheten att skapa så kallade OAuth-token för valfria användare. Dessa token kan användas för att logga in via Ethiris SDK utan att en användare manuellt behöver ange ett OTP (One Time Password), som är nödvändigt vid manuell inloggning med tvåfaktorsautentisering. På så sätt kan en hög säkerhet via tvåfaktorsautentisering i systemet upprätthållas även när en applikation ansluter via Ethiris SDK.

Ethiris Universal är vår prenumerationsbaserade licensmodell där en månadsavgift betalas baserad på hur många kameror som har använts under respektive månad. Nu har vi infört stöd för Flytande kameralicenser på Universal nivå 6, vilket innebär att en administratör av Ethiris-systemet kan ställa in ett antal kameror som maximalt kan vara aktiva samtidigt. Det innebär att administratören i förväg kan bestämma hur många kameralicenser som maximalt ska faktureras oavsett hur många kameror som har lagts in i konfigurationen.

Ethiris Skript är ett extremt flexibelt verktyg som ingår utan extra kostnad i Ethiris VMS. Många gånger är det tillräckligt med det stora antalet standardfunktioner som finns i Ethiris VMS. Men, inför svårare utmaningar är skript ett utmärkt verktyg för att implementera avancerad kundanpassad funktionalitet. Nu har vi förbättrat den populära klassen CameraCollection så den kan instansieras med ett larmobjekt som parameter i konstruktorn. Då initieras objektet så att det innehåller alla de kameror som är associerade till larmet. Detta tillsammans med nya metoder på Clients-objektet innebär att t ex popupfönster enkelt kan visas med de kameror som är relevanta när ett visst larm aktiveras.

Ethiris VMS 15.2 innehåller dessa och flera andra spännande nyheter som vi tror alla användare av Ethiris kommer att uppskatta.


Läs mer om nyheterna i Ethiris VMS 15.2 >>

Ladda ner broschyren för Ethiris VMS 15.2 >>


För mer information vänligen kontakta:
Marcus Segerdahl, Area Sales Manager Security
Telefon: +46 (0)793-03 83 33
E-post: marcus.segerdahl@kentima.se

Peter Andersson, Product Manager Security
Telefon: +46 (0)708-59 28 36
E-post: peter.andersson@kentima.se