WideQuick HMI/SCADA/PSIM 13.0 - Lanseras idag

2023-03-08

WideQuick HMI/SCADA/PSIM Version 13.0 innehåller ett kraftigt uppdaterat stöd för OPC UA som ger ökad kompatibilitet med ett stort antal OPC UA-servrar. Vi introducerar också ett helt nytt C API som öppnar upp för integration via egenutvecklade drivers och programtillägg. Dessutom innehåller den nya versionen ett nytt databasformat och ett nytt loggerformat.

OPC UA är ett viktigt kommunikationsprotokoll eftersom det är öppet och oberoende av fabrikat och tillverkare. Det utökade stödet för OPC UA i WideQuick ger ökad kompatibilitet med ett stort antal fabrikat av OPC UA-enheter på marknaden. Det innebär också att det från och med version 13.0 finns betydligt fler möjligheter att bläddra efter taggar i WideQuick Designer. Vi har också infört stöd för komplexa datatyper som tillsammans med nya funktioner i WideQuick Designer minskar konfigureringstiden.

I den nya versionen har vi lagt till funktionalitet som förenklar och förbättrar kommunikationen med databaser. Det finns numera ett inbyggt stöd för kommunikation med MariaDB, MySQL samt SQLite. Det innebär att WideQuick Runtime kan kommunicera direkt med dessa databaser utan att behöva kommunicera via ODBC.

Vi har även uppdaterat loggerformatet i WideQuick. Det nya loggerformatet ger användaren en rad viktiga fördelar. Det gamla formatet som har använts i tidigare versioner av WideQuick kommer finnas kvar även i version 13.0.

WideQuick C API är ett helt nytt gränssnitt som erbjuder möjligheten att utöka funktionaliteten i WideQuick via externa programtillägg eller kommunikationsprotokoll. Det öppnar upp ännu fler möjligheter att skräddarsy en WideQuick-applikation till specifika uppgifter och projekt. WideQuick C API är väl dokumenterat, men det krävs goda kunskaper i modern C-programmering för att använda gränssnittet. Det finns även möjlighet att använda andra programmeringsspråk som lätt kan integreras med C, till exempel C++.


Ladda ner broschyren om nyheterna i WideQuick 13.0 >>

Läs mer om WideQuick HMI/SCADA >>
Läs mer om WideQuick PSIM >>


För mer information vänligen kontakta:
Anders Bergelin, Area Sales Manager Automation
Telefon: +46 (0)70-825 18 66
E-post:
anders.bergelin@kentima.se

Morgan Jonsson, Sales Engineer Automation
Telefon: +46 (0)76-2 40 88 44
E-post:
morgan.jonsson@kentima.se