Kentima och SOS Alarm lanserar larmcentralstjänster

2024-01-11

Ethiris VMS Vi är väldigt stolta och glada över att nu kunna erbjuda alla våra kunder att ansluta såväl sina befintliga som nya Ethiris-system till SOS Alarms larmcentraler. Ethiris-systemet kan användas precis som vanligt parallellt med att valfritt antal kameror ansluts till larmcentralen för utökad övervakning under dygnets alla timmar.

Syftet med uppkoppling mot larmcentral är att få hjälp med övervakning av sin anläggning under tider när man själv inte är på plats. Det går att ansluta ett valfritt antal av de kameror som finns i anläggningen. Det finns flera olika kameratjänster att välja på såsom Kamerabevakning, Kameraverifierat larm, Kamerarondering och Kamerabaserad inpassering.

För att säkerställa en säker uppkoppling mot anläggningen tillhandahåller SOS Alarm en fysisk brandvägg inom ramen för tjänsten. Larmoperatörerna övervakar även anläggningens tekniska funktion och verifierar att kontakt finns med systemet samt att alla kameror är i funktion.

Med utgångspunkt i en standardmall kan olika åtgärdsalternativ specificeras för hur larmoperatörerna ska agera vid olika incidenter i anläggningen.


Läs mer om uppkoppling mot SOS Alarm med Ethiris VMS >>

Ladda ner informationsfoldern om uppkoppling mot SOS Alarm >>


För mer information vänligen kontakta:
Peter Andersson, Product Manager Security
Telefon: +46 (0)708-59 28 36
E-post: peter.andersson@kentima.se