WideQuick HMI/SCADA/PSIM 13.4 - Lanseras idag

2024-04-09

WideQuick HMI/SCADA/PSIM I version 13.4 har vi bland annat utökat och förbättrat mjukvarans användarmodul för att öka övervakning av inloggade användare i form av loggade händelser och ny funktionalitet för att blockera användare. Ett annat exempel är att stödet för att importera arbetsvyer från externa källor som CAD-ritningar har förbättrats.

Med verktyg för att spåra användarhändelser, blockera och avblockera användare och övervaka variabler får användaren bättre verktyg för att övervaka de åtgärder och tillstånd som påverkar applikationen.

Virtuella grupper av privilegier har lagts till som underlättar för användaren med många privilegier. Nu kan systemintegratören gruppera privilegier och tilldela användarprofiler med en grupp av underliggande privilegier för enklare underhåll och konfiguration.

I WideQuick 13.4 har vi också infört en rad förändringar till skärmtangentbordet, trädvyobjektet och larmmodulen som gör det smidigare att visualisera, traversera och påverka data i WideQuick-applikationer.

OPC UA-drivern har utökats med ytterligare egenskaper för att övervaka en variabel/taggs tillstånd.

Vi har även lagt till funktionalitet för att hantera klick-event i larmobjektet, förmarkera inmatningsrutor samt utökat stöd för att utläsa tillgängliga optioner och variabler på den aktiva licensen.


Ladda ner broschyren om nyheterna i WideQuick 13.4 >>

Läs mer om WideQuick HMI/SCADA >>
Läs mer om WideQuick PSIM >>


För mer information vänligen kontakta:
Anders Bergelin, Area Sales Manager Automation
Telefon: +46 (0)70-825 18 66
E-post:
anders.bergelin@kentima.se

Morgan Jonsson, Area Sales Manager Automation
Telefon: +46 (0)76-2 40 88 44
E-post:
morgan.jonsson@kentima.se