Lansering WideQuick BMS 8.0

2022-02-24

WideQuick HMI/SCADA/PSIM Nu lanserar vi en ny version av vårt populära koncept inom fastighetsautomation. Med WideQuick Building Management System (BMS) erbjuder vi marknaden det mest kompletta systemet för övervakning av fastigheter och hela fastighetsbestånd.

Med WideQuick BMS 8.0 befäster vi vår position som ett marknadsledande företag inom det här segmentet. WideQuick BMS ska vara det självklara alternativet för systemintegratörer, konsulter, fastighetsägare och fastighetsförvaltare. Den nya versionen ger fastighetsägaren ännu större möjlighet att effektivt övervaka sina fastigheter, allt från enskilda fastigheter till hela fastighetsbestånd.

WideQuick BMS innehåller tre grundprojekt med tillhörande objektsbibliotek, WideQuick HVAC HMI, WideQuick BMS HMI och WideQuick BMS SCADA. Samtliga grundprojekt med tillhörande objektsbibliotek finns från och med idag nedladdningsbara på våra partnersidor.

WideQuick BMS 8.0 innehåller mängder av nya, attraktiva och användbara funktioner för systemintegratörer, fastighetsägare, fastighetstekniker och konsulter. Listan över nya funktioner kan göras lång och nedan följer en lista på de viktigaste nyheterna i WideQuick BMS SCADA och WideQuick BMS HMI.


Nyheterna i WideQuick BMS SCADA 8.0
Flexiblare systemarkitektur
WideQuick BMS SCADA kan nu kommunicera direkt mot lokalt placerade PLC och som tidigare även kommunicera mot lokalt placerade operatörsenheter med WideQuick BMS HMI.
Central funktion för att skicka larmhändelser via e-post
När en larmhädelse inträffar kan WideQuick BMS SCADA skicka ett meddelande via e-post till utvalda mottagare. Larmhändelsen kan ha sitt ursprung från system som är inbäddade i WideQuick BMS SCADA (d.v.s. system där WideQuick BMS SCADA kommunicerar direkt mot en lokal PLC) eller från WideQuick BMS HMI-system som körs i en lokalt placerad operatörspanel. Funktionen använder den nya mejlfunktionen som lanserades i WideQuick HMI/SCADA 12.0.
WideQuick BMS SCADA kan nu köras som en tjänst.

Mjukvaran WideQuick HMI/SCADA har sedan tidigare kunnat köras som en tjänst, men nu har vi konfigurerat WideQuick BMS SCADA så att den kan köras utan ett GUI i WideQuick Runtime. Det finns möjlighet att ansluta flera klienter till WideQuick BMS SCADA, både WideQuick Remote Client och WideQuick Web Client.

Ny rapportfunktion
WideQuick BMS SCADA innehåller en helt ny rapportfunktion med tre färdiga rapportmallar för energirapportering: veckorapport, månads/årsrapport samt en rapport för att jämföra energiförbrukningen i olika fastigheter. Rapporterna kan skapas manuellt eller automatiskt och skickas till utvalda mottagare via e-post.
Systemintegratören kan skapa kundanpassade rapportmallar
Det finns nu stora möjligheter för systemintegratörer att designa egna kundanpassade rapportmallar efter fastighetsägarens krav och önskemål. Detta är möjligt eftersom vi nu använder den nya rapportfunktionen som vi lanserade i WideQuick HMI/SCADA 12.0.
Trädvyn är uppdaterad
Trädvyn har fått en bättre struktur där fastigheterna placeras i undernoder efter respektive region och stad. Vi har även infört en koppling mellan trädvyn och kartobjektet, vilket innebär att vald fastighet i trädvyn markeras i kartan.
Exempel på övriga nyheter
  • Vår widget för väderprognoser använder numera det nya stapeldiagrammet som vi lanserade i WideQuick HMI/SCADA 12.0.
  • Vi har uppdaterat designen för header/footer. En ny knapp för rapportfunktionen och ny design av knapparna, dessutom har knappen för inloggningen placerats uppe till höger i headern.
  • Det finns numera endast en Main-vy. Projektet skalar om sig efter storleken på skärmen och är inte längre beroende av skärmens upplösning.
  • WideQuick BMS SCADA utnyttjar alla optimeringar som är införda i WideQuick HMI/SCADA 12.2, vilket innebär att betydligt fler fastigheter kan anslutas till systemet.


Nyheterna i WideQuick BMS HMI 8.0 
Flexiblare taggstruktur
Vi har infört en flexiblare taggstruktur. Syftet med en mer flexibel taggstruktur i WideQuick BMS HMI och WideQuick BMS SCADA är att ge systemintegratören möjlighet att presentera information som kommer från flera fysiska objekt tillsammans i ett logiskt objekt i användargränssnittet, samtidigt som taggnamnen i WideQuick kan följa samma struktur som i PLC/DUC.
Ny mejlfunktion
Den nya mejlfunktionen i WideQuick HMI/SCADA 12.0 har implementerats i WideQuick BMS HMI.
Ny Händelselista
Den nya händelselistan i WideQuick HMI/SCADA 12.2 har implementerats i WideQuick BMS HMI.
Nya möjligheter att lägga till användare och ändra lösenord
Det finns nu möjlighet att lägga till användare och ändra användarnas lösenord via WideQuick Remote Client och WideQuick Web Client.
Visa information från andra operatörsenheter
Det finns en ny funktion som ger användaren möjlighet att, från det WideQuick BMS HMI-system som används för tillfället, enkelt koppla upp sig och på distans använda ett annat WideQuick BMS HMI-system som är placerad i en annan fastighet. Genom att använda funktionen får användaren tillgång till alla WideQuick BMS HMI-system som finns i anläggningens olika fastigheter.
Ansluta till WideQuick BMS SCADA från valfri operatörspanel
Från ett lokalt placerat WideQuick BMS HMI-system i en operatörspanel kan användaren på distans ansluta sig och använda WideQuick BMS SCADA. Via HTML-objektet i WideQuick får användaren tillgång till alla funktionerna i WideQuick BMS SCADA och därigenom tillgång till övriga WideQuick BMS HMI-system som finns i anläggningens olika fastigheter.
Exempel på övriga nyheter
  • Den nya versionen av WideQuick BMS HMI använder de inbyggda dialogerna för in- och utloggning som finns i WideQuick Web Client.
  • Det finns numera endast en Main-vy och projektet skalar om sig efter storleken på skärmen och är inte längre beroende av skärmens upplösning.
  • WideQuick BMS erbjuder som standard två olika navigeringssidor, navigeringshjulet eller knappar placerade i olika kolumner.
  • WideQuick BMS HMI utnyttjar alla optimeringar som är införda i WideQuick HMI/SCADA 12.2.


Broschyren för Systemintegratörer, WideQuick  BMS 8.0 >>

Broschyren för Fastighetsägare/förvaltare, WideQuick  BMS 8.0 >>


För mer information vänligen kontakta:
Anders Bergelin, Area Sales Manager Automation
Telefon: +46 (0)70-825 18 66
E-post: anders.bergelin[at]kentima.se

Morgan Jonsson, Sales Engineer Automation
Telefon: +46 (0)76-240 88 44
E-post: morgan.jonsson[at]kentima.se