WideQuick 12.2

2022-02-15

Lansering av WideQuick HMI/SCADA/PSIM 12.2

WideQuick HMI/SCADA/PSIM I WideQuick 12.2 introducerar vi en ny händelselista samtidigt som flera objekt och funktioner har optimerats för att öka prestandan. Vi har också genomfört förbättringar i WideQuick Web Client.

Det nya objektet ”Händelselista2” öppnar upp betydligt fler möjligheter att skapa och presentera händelser i WideQuick. Även den underliggande händelsemodulen har förbättrats och optimerats för att tillhandahålla bättre prestanda och utökad funktionalitet.

Ett annat system som har förbättrats är larmmodulen i WideQuick. Modulen har optimerats för att säkerställa ett bra flöde av data genom hela programmet. Resultatet är att WideQuick kan hantera betydligt fler larm än tidigare.

Det interna protokollet som överför data mellan WideQuick Runtime och alla klienterna har optimerats.

Vi har infört flera viktiga förbättringar i WideQuick Web Client och därigenom fortsatt vårt arbete med att nå funktionsparitet med WideQuick Runtime.

Utöver detta har vi infört en serie nya funktioner i WideQuick som på olika sätt optimerar arbetsflödet och förenklar implementationen av avancerad funktionalitet för systemintegratören.


Ladda ner broschyren om nyheterna i WideQuick 12.2 >>

Läs mer om WideQuick HMI/SCADA >>
Läs mer om WideQuick PSIM >>


För mer information vänligen kontakta:
Anders Bergelin, Area Sales Manager Automation
Telefon: +46 (0)70-825 18 66
E-post:
anders.bergelin[at]kentima.se

Morgan Jonsson, Sales Engineer Automation
Telefon: +46 (0)76-2 40 88 44
E-post:
morgan.jonsson[at]kentima.se