Ethiris NVR-1E

Denna NVR-1E passar i mindre och enklare anläggningar. Varje enhet kan ansluta upp till 32 kameror och ha upp till 22 TB intern videolagring.

I större system kan flera NVR-1E användas för att hantera ett stort antal kameror. NVR-1E kan också vara medlem i ett Ethiris Cluster för att skapa redundanta system. Ethiris NVR-1E är i första hand anpassad för att köra Ethiris Server, men under vissa förutsättningar kan den även köra Ethiris Client. Krävs det ännu högre prestanda och anläggningen har över 32 kameror rekommenderar vi NVR-3.
Produktbild Ethiris NVR 1
Ethiris NVR-1E, 9 kanaler

Läs mer

Produktbild Ethiris NVR 1
Ethiris NVR-1E, 12 kanaler

Läs mer

Produktbild Ethiris NVR 1
Ethiris NVR-1E, 16 kanaler

Läs mer

Produktbild Ethiris NVR 1
Ethiris NVR-1E, 24 kanaler

Läs mer

Produktbild Ethiris NVR 1
Ethiris NVR-1E, 32 kanaler

Läs mer