Automation Solutions

Vatten och avlopp

WideQuick HMI/SCADA används som överordnade SCADA-system för central övervakning i kontrollrum på olika Vatten- och Avloppsverk. Det används också i lokalt placerade HMI-system, där WideQuick är installerat på någon av våra operatörspaneler.

WideQuick har stora möjligheter att kommunicera med olika typer av utrusning via OPC DA, OPC UA och Modbus.

WideQuick HMI/SCADA innehåller ett stort antal funktioner, till exempel larmhantering, loggning av mätvärden, kartor, rapportering, databaskommunikation och en mängd andra funktioner för att skapa en effektiv övervakning.

Vårt designverktyg erbjuder unika möjligheter att snabbt och effektivt skapa ett intuitivt användargränssnitt som kan köras i Remote- och Webbklienter.

Vi erbjuder marknaden sex olika serier av operatörsenheter (WideQuick HMI Panel/Boxes) och industridatorer (OE Panel PC/Box PC). Varje serie har unika egenskaper, olika skyddsfunktioner samt varierande montage och anslutningsmöjligheter.


MER INFORMATION OM VÅRA PRODUKTER
Försäljningen av våra produkter sker via våra partner som är systemintegratörer, OEM-kunder, konsulter eller installatörer som konfigurerar och levererar våra produkter till olika slutanvändare. Läs mer under Produkter eller ladda ner broschyrer och datablad under Download. Är du slutkund kan du kontakta oss för mer information om våra produkter eller till närliggande partner.

BLI PARTNER
Är du systemintegratör, OEM-kund, konsult eller installatör och ännu inte är partner till Kentima är du välkommen att kontakta oss eller skicka in en ansökan om att bli partner under Partner.