Uppkoppling av Ethiris VMS mot Safe4

Kentima har ett samarbete med larmcentralen Safe4 för att kunna erbjuda övervakning av Ethiris-anläggningar dygnet runt av professionella larmoperatörer. Med detta samarbete vänder vi oss till alla våra kunder i Skandinavien. Safe4 är certifierad och godkänd för larmmottagning av den europeiska standarden för övervaknings- och larmmottagningscenter (EN 50518).

 
Enkel anslutning till larmcentralen

Det är väldigt enkelt att ansluta både nya och befintliga anläggningar. Licensnivå Premium och anslutning till Internet är allt som behövs för att kunna ansluta valfritt antal kameror från anläggningen.
 

Videoanalys

Det vanligaste är att man använder videoanalys i kamerorna för att trigga larm som skickas till larmcentralen, men med Ethiris omfattande stöd för integration med andra system kan även alternativa larmdetekteringar användas.
 

Kort responstid

När ett larm skickas till larmcentralen tar ledig larmoperatör omedelbart hand om larmet. Operatören klickar på den medföljande Ethirislänken varpå operatörens lokala Ethirisklient automatiskt ansluter till och loggar på den larmande anläggningen. Video presenteras automatiskt från de kameror som är associerade med det aktuella larmet. På så vis får operatören blixtsnabbt upp relevant video från larmtillfället och kan direkt vidta åtgärder.
 

Kundanpassade åtgärder

Vid intrång är en vanlig åtgärd att larmoperatören ropar ut i högtalare på anläggningen för att avvisa obehöriga personer. Normalt tillkallas även väktare så fort larmoperatören identifierat en skarp incident på anläggningen. Samtliga larmbehandlingar dokumenteras och en rapport skickas till valfria kontaktpersoner. Exakt hur larmoperatören ska agera vid olika typer av incidenter kan kundanpassas genom att justera den instruktion som annars gäller.
 

Väktartjänst

Som option kan man välja att använda det väktarbolag som Safe4 tillhandahåller. Man kan också anlita ett eget lokalt väktarbolag som larmoperatören i så fall ringer vid eventuell utryckning.
 

Enkel betalningsmodell

Tjänsten är baserad på en prenumeration där man kan välja mellan tre olika bindningstider: 3, 12 och 36 månader. En längre bindningstid ger en lägre månadskostnad. Prenumerationsavgiften är baserad på det antal kameror man vill ansluta till larmcentralen. Detta behöver inte vara samtliga kameror i en anläggning utan endast de kameror man önskar.
Hör av er till oss för information om aktuella priser eller logga in på våra partnersidor för att ladda ned aktuell prislista.
 

Beställning

Våra partner beställer enklast tjänsten genom att ladda ned beställningsformuläret efter att ha loggat in på våra partnersidor. Skicka sedan in det ifyllda formuläret till Kentima. Instruktioner för hur detta går till finns också att ladda ned.
Om du är en slutkund som vill ansluta din anläggning till en larmcentral så kan du höra av dig till antingen din befintliga Ethirisleverantör eller direkt till Kentima så hjälper vi dig att hitta en lokal leverantör av Ethiris.
 

Kontakta Kentima för mer information

Mer information om Ethiris ACS finns i informationsfoldern. Du är också varmt välkommen att kontakta oss på Kentima så hjälper vi dig att komma vidare.