På hög höjd med Ethiris VMS

GKB Security Corporation har med Ethiris Video Management Software (VMS) från Kentima skapat en smart och innovativ lösning för att undvika brandrelaterade olyckor i vindkraftverk. Med den inbyggda skriptmotorn i Ethiris VMS kan systemet enkelt konfigureras enligt kundens specifika önskemål och krav.

Taiwan-baserade GKB Security Corporation är sedan lång tid tillbaka partner och kund till Kentima. Bolaget besitter över 20 års erfarenhet av säkerhetsbranschen och videoövervakning. Med projekt runt om i världen på bland annat banker, flygplatser och museer har kunskapen för hur man startar, driver och avslutar professionella och komplicerade projekt förädlats till resultat i absoluta världsklass.

Taiwan är en viktig marknad för vindkraft och man strävar efter att skapa säkra och pålitliga anläggningar. Detta har resulterat i de framgångsrika projekten för katastrofförebyggande åtgärder för vindkraftverk.

Lösningen har fått ett mycket positivt mottagande och kommer appliceras i flera projekt.
I detta projekt har man valt att använda Ethiris VMS, med licensnivå Advanced. Systemet förbättrar säkerheten i vindkraftverket med hjälp av aktiv larmavisering i Ethiris samt med automatisk släckning. Detta är resultatet av att Ethiris VMS integrerats med GKB:s rök/brandvideodetektor med speciell släckutrustning. Integrationen har utförts av SHING CHUN CO LTD för slutkunden i projektet, Cheng Loong Corporation (CLC).


”Vi är otroligt nöjda med alla Ethiris unika funktioner och dess flexbilitet. Det har varit värdefullt med den support och utbildning Kentima gett oss under projektets gång”, säger Angela Hsieh, Säljare, GKB Security Corporation.


Efter en allvarlig brandrelaterad olycka i ett av Taiwans vindkraftverk, blev delar av vindkraftverken utrustade med GKB:s smarta lösning för brandförebyggande åtgärder. Numera har Ethiris VMS en centralt viktig roll i denna lösning, med sina unika egenskaper och breda användningsområde.

Ethiris Server tar emot META-data från rök/branddetektorer och BI-spektrum termiska detektorer, som sedan skickar en larmnotifiering till kontroll- stationen via kommunikationsmjukvaran LINE. Utöver detta ger Ethiris också real-tidsvideo, larm via både ljud- och ljussignal samt utlöser släckningsutrustningen enligt en automatisk procedur. Just lösningen med larmnotifiering är oerhört viktig för att undvika olyckor i detta projekt då användarna ofta sköter många olika arbetsuppgifter simultant och inte har möjlighet att kontrollera monitorerna hela tiden.

Egenskaper i Ethiris VMS som särskilt uppskattas i denna lösning är att det är lätt att anpassa och konfigurera mjukvaran. Vidare uppskattas att användaren kan få plats för live-video som AR-effekt (Augmented Reality) för att visa vad som verkligen sker i realtid i vindkraftverket. Anpassade larm per site med obegränsade aktiveringsvillkor och möjligheten att associera dessa med kameror är andra uppskattade egenskaper.


”Vi på GKB uppskattar verkligen det breda produktutbudet Kentima erbjuder, med tillhörande tjänster och utförlig teknisk dokumentation”, säger Peter Jen, VD, GKB Security Corporation.