Ett lyft för Kungsfågeln med WideQuick HMI Panels

Under 2022 färdigställde Nordkonsult El & Automation i Luleå AB ett projekt till Gymnasiebyn Kungsfågeln i Luleå Kommun. De var i behov av en modernisering av utrusningen för styr och övervakning av byggnaden. Nordkonsult levererade elva WideQuick HMI-paneler från Kentima med fastighetskonceptet WideQuick BMS installerat.

Nordkonsults projekt till Gymnasiebyn Kungsfågeln är ett av flera projekt för Luleå Kommun där Nordkonsult installerat Kentimas produkter. Projektet innebar att styrsystemen (SAIA PLC) som styr ventilationen och värmen i gymnasiebyns byggnader skulle bytas ut, samtidigt som befintliga in- och utgångsmoduler skulle behållas från det tidigare systemet.

Nordkonsult är partner till Kentima och som systemintegratör levererar företaget kvalificerade tekniska konsulttjänster och helhetslösningar till teknik- och industriföretag. De har stor erfarenhet i branschen och har jobbat tillsammans med Kentima under många år. De är väldigt nöjda med produkterna och därför var Kentimas fastighetskoncept WideQuick BMS och de moderna WideQuick HMI-panelerna ett självklart val i det här projektet.

Styrsystemen byttes ut för att få kommunikation via Ethernet mellan systemen och även till det befintliga överordnade systemet iFIX, vilket resulterade i en betydligt smidigare kommunikation än tidigare.

Luleå Gymnasieskola sträcker sig över fyra kvarter, Hackspetten, Lärkan, Örnen och Kungsfågeln, som tillsammans bildar campus Luleå gymnasieby. I gymnasieskolan går drygt 2 400 elever, vilket gör den till en av Sveriges största gymnasieskolor sett till antal elever.


”Möjligheten att enkelt fjärrkoppla sig mellan panelerna är en av flera viktiga fördelar med Kentimas HMI-paneler i det här projektet”, säger Viktor Harnesk, Automationstekniker, Nordkonsult.


Sammanlagt byttes elva befintliga operatörspaneler till Kentimas HMI-paneler, åtta st H511 10,1” paneler och tre st H516H 15,6” paneler. Det finns fjärruppkoppling mellan HMI-panelerna vilket underlättar arbetet för driftspersonalen. I HMI-panelerna har Kentimas fastighetskoncept WideQuick BMS installerats. Det har tagits fram helt nya operatörsvyer i samband med bytet till WideQuick BMS och det byttes även drygt 50 st frekvensomvandlare i samband med att det övriga systemet förnyades.

WideQuick BMS (Building Management System) är Kentimas koncept inom fastighetsautomation. Konceptet består av tre grundprojekt med tillhörande objektsbibliotek, WideQuick HVAC, WideQuick BMS och WideQuick BMS SCADA. Grundprojekten är framtagna för att systemintegratören snabbt och enkelt ska kunna bygga upp önskad övervakning och visualisering av olika system i en fastighet eller för ett helt fastighetsbestånd.

”Vi är alltid mycket nöjda med Kentimas produkter och arbetsvyerna i HMI-panelerna ger snabb tillgång till relevant information, dessutom ser allt snyggt och modernt ut”, säger Erik Juto, Gruppchef El/Automation, Nordkonsult.


WideQuick HMI/SCADA Box och WideQuick HMI/SCADA Panel är en del av ett helt system för att skapa olika typer av övervakning med tillhörande användargränssnitt och kommunikation med externa enheter. WideQuick Designer används för att snabbt och enkelt konfigurera och skapa olika HMI-, SCADA- eller PSIM-applikationer.