En tryggare stad med marknadsledande teknik från Kentima

Larmcentralen i Helsingborgs stad är en av alla nöjda kunder som kombinerar Kentimas mjukvaror Ethiris VMS (Video Management System) och WideQuick PSIM (Physical Security Information Management) för att få en effektiv och säker övervakning. Systemet ger operatören möjlighet att snabbt fatta rätt beslut och vidta rätt åtgärder i en larmsituation.

Runt om i staden finns ett 50-tal anläggningar med Ethiris Server som tillsammans med ett 1 000-tal kameror kontinuerligt övervakar staden. En del av kamerorna är termiska kameror och reagerar på värme, till exempel vid en brand. Syftet med systemet är att operatörerna i larmcentralen snabbt ska få information om en brand har uppstått eller riskerar att uppstå..

Med den Client/Server arkitektur som Ethiris VMS är uppbyggd på, finns möjlighet att ha klienter på önskat antal platser för åtkomst av live och inspelad video. Man kan också administrera alla de 50-talet anläggningar i systemet från en central arbetsplats.

Operatörernas gränssnitt består av en 75” 4K-skärm som är uppdelad i olika logiska delar. I det övre vänstra hörnet visas en kartvy som är baserad på en livekarta från Open Street Map. Här kan operatören zooma till önskad nivå och flytta runt kartan efter behov. Varje Ethirisanläggning i systemet representeras av ett anläggningsobjekt i kartan som visar relevant information såsom antal kameror totalt, antal kameror som detekterar rörelse och antal kameror som visar video just nu.
Systemet hämtar automatiskt GIS-data (geographic information system) från stadens GIS-system så att varenda uppkopplad kamera placeras ut exakt på rätt position på kartan helt automatiskt. Det sker även en kontroll att GIS-datan och konfigurationen i WideQuick stämmer överens, avseende vilka kameror som är definierade. På så sätt minimeras risken för fel när nya anläggningar ansluts till systemet.


"Det känns tryggt att använda mjukvaror som är utvecklade för industrins höga krav”, säger André Hiertemyr, Säkerhetskonsult, Kärnfastigheter Helsingborgs stad.


I nedre delen av skärmen är 40 kameravyer reserverade för inkommande larm som visar video från de kameror som larmar. Listan fylls på och töms automatiskt efterhand som larm kommer och går. I övre högra hörnet visas kameror som operatören på olika sätt manuellt har valt att titta på genom att klicka på kameror i kartan eller i larmlistan längst ned på skärmen. Det finns en återkoppling till kartan genom att när operatören klickar på en kameravy markeras motsvarande kamera i kartan så att operatören enkelt kan se var video kommer ifrån. Då ett larm utlöses indikeras läget på kartan samt att systemet automatiskt visar information om den aktuella anläggningen. Alla kameror som är intressanta för operatören markeras och livevideo visas. På så sätt får operatören snabbt tillgång till information som underlättar beslutsfattandet i kritiska situationer. Inspelning startar automatiskt för de kameror som larmar.

I Ethiris VMS kan inspelad video granskas i efterhand för upp till 64 kameror samtidigt, om så önskas med kameror från olika anläggningar. Videon spelas upp tidssynkroniserat för att underlätta fastställandet av händelseförloppet. Vid behov kan video enkelt exporteras för att kunna skickas till berörd myndighet.

Systemet är framtaget i nära samarbete med Fastighetsförvaltningens säkerhetsavdelning, vilket lett fram till ett arbetsredskap som är optimerat för larmoperatörerna.

Ladda ner success storyn (pdf)>>