WideQuick HMI-paneler ger brandmännen värme, ventilation och kyla.

Nordkonsult El & Automation i Luleå AB har ännu en gång valt Kentimas produkter för fastighetsautomation. Projektet omfattar 6 st apparatskåp som alla innehåller SAIA-PLC och Kentimas HMI-paneler H516H med WideQuick BMS.

Nordkonsult erbjuder en rad tjänster inom industri- och tekniksektorn. Luleå Räddningsstation är ännu ett nytt samarbete mellan NCC och Luleå kommun och Nordkonsult valdes som partner av NCC. Nordkonsult har ett starkt samarbete med Kentima och ännu en gång har de valt att använda Kentimas WideQuick HMI-paneler ochfastighetskoncept, nu till Luleå Räddningsstation.

I den nya moderna räddningsstationen har Nordkonsult valt att leverera fastighetsautomation för värme, ventilation och kyla. Projektet omfattar 6 st apparatskåp som alla innehåller SAIA-PLC och Kentimas WideQuick HMI-paneler H516H. PLC-systemen är även anslutna till befintligt överordnat system.

Uppdraget omfattade en byggnation av en räddningsstation där huvudbyggnaden är i två våningar på totalt cirka 8 300 kvadratmeter för bland annat vagnhallar, verkstäder, kontor och gemensamhetsutrymmen. Tre mindre byggnader mellan 225–375 kvadratmeter för bland annat garage. Detta var ett specialiserat projekt, med smarta och hållbara lösningar för att ackommodera verksamheternas tekniska utrustning, unika funktioner och krav.

Den nya räddningsstationen har ersatt två befintliga brandstationer och utöver räddningstjänsten även rymmer SOS Alarm och ambulansen i Luleå. Stationen är strategiskt placerad på Lilla Mjölkuddsberget, vilket möjliggör bra insatstid till alla delar av Luleå.


"Kentimas HMI-paneler med tillhörande fastighetskoncept ger en fin överblick över våra system. Dessutom är det snyggt och mycket användarvänligt", säger säger Ingemar Nordström, projektledare på Luleå kommun.


WideQuick BMS (Building Management System) är Kentimas koncept inom fastighetsautomation. Konceptet består av tre grundprojekt med tillhörande objektsbibliotek, WideQuick HVAC, WideQuick BMS och WideQuick BMS SCADA. Grundprojekten är framtagna för att systemintegratören snabbt och enkelt ska kunna bygga upp önskad övervakning och visualisering av olika system i en fastighet eller för ett helt fastighetsbestånd. WideQuick BMS har en inbyggd flexibilitet som gör det möjligt attvälja den systemarkitektur som passar bäst till det aktuella projektet. Det finns möjlighet att bygga upp allt från ett mindre övervakningssystem med en lokal operatörsenhet till stora system med SCADA-funktionalitet, där övervakningen av fastigheterna kan ske via ett centralt kontrollrum."Eftersom detta projekt innehåller mycket teknik och avancerade funktioner känns det bra att vi jobbat med WideQuick HMI-paneler, som är flexibla och anpassningsbara", säger Leif Winza, automationsingenjör på Nordkonsult.


WideQuick HMI/SCADA Panel och WideQuick HMI/SCADA Box är en del av ett helt system för att skapa olika typer av övervakning med tillhörande användargränssnitt och kommunikation med externa enheter. WideQuick är en mjukvara för att skapa HMI-, SCADA- eller PSIM-applikationer, den utvecklas av Kentima och utgör grunden i samtliga operatörsenheter. H500-serien är kompakta och fläktlösa operatörsenheter med modern design och hög funktionalitet.


Ladda ner Success Storyn (pdf)>>