Säkra din anläggning med Ethiris VMS och SOS Alarm

Nu kan såväl befintliga som nya anläggningar med Ethiris VMS ansluta samtliga, eller en del av sina kameror, till SOS Alarms dygnet-runt bemannade larmcentraler för professionell kameraövervakning av anläggningen under önskade tider.

Med Ethiris VMS förebyggs brott, skadegörelse och olyckor. Genom att ansluta valda kameror från Ethiris VMS till SOS Alarms kameratjänst förstärks övervakningen. Om en incident trots det inträffar, kan SOS Alarms operatörer medverka till att väktar-, polis- och räddningstjänstinsatserna blir så bra som möjligt. Med denna tjänst effektiviseras bevakningen och bevakningskostnaderna för anläggningen minskas. Ethiris VMS-systemet kan fortsätta att användas precis som vanligt parallellt med uppkopplingen mot SOS Alarm.

"Det känns mycket bra att med Ethiris VMS från Kentima kunna erbjuda våra kunder ett helsvenskt alternativ för uppkoppling mot vår larmcentral, som dessutom är känt för sin stabila drift och flexibla konfiguration”, säger Anders Berken, Produktchef Kameratjänster, SOS Alarm.

Mjukvaran Hilding, som används för mottagning av video hos SOS Alarm, är generell och används av flera olika larmcentraler. Den är utvecklad av Tennotech som är ett svenskt företag och en oberoende utvecklare fokuserad på att skapa de bästa lösningarna med videohantering för larmcentraler med målsättningen att larmcentralerna ska kunna hantera oerhörda volymer med videolarm med ett fåtal operatörer. Genom att använda Ethiris SDK från Kentima har Tennotech nu kunnat implementera ett kraftfullt och omfattande stöd för Ethiris VMS i Hilding som hjälper operatörerna på SOS Alarm att upprätthålla en hög kvalité på sitt arbete.

I tjänsten hos SOS Alarm ingår kontinuerlig övervakning av systemets tekniska funktion. Bland annat verifierar operatörerna att kontakt finns med systemet samt att alla kameror är i funktion.

Det finns flera olika kameratjänster att välja på, till exempel:
Kamerabevakning
Larm genererade via Ethiris VMS såsom videoanalys i kameran alternativt via annan extern larmgivare såsom staketlarm, radar eller magnetkontakt. Vid aktivering genereras automatiskt en bildström från Ethiris VMS till SOS Alarm för bedömning.

Kameraverifierat larm
Ett effektivt komplement till automatlarm kopplade till SOS Alarm som t ex. inbrott-, drift- eller hisslarm samt fast monterade hot-, nöd- och överfallslarm. Larmoperatören bedömer händelsen med hjälp av kamera på plats, som är ansluten till Ethiris VMS, och vidtar överenskommen åtgärd.

Kamerarondering
Larmoperatören bedömer vad som syns i kamerorna, som är anslutna till Ethiris VMS, enligt ett visst schema och instruktion.

Kamerabaserad inpassering
Att ha en väktare stationerad vid en entré dygnet runt är kostsamt. En larmoperatör kan verifiera behörighet för inpassering och ge tillträde genom elektroniskt reglerade grindar.

Övrigt
Utöver ovanstående tjänster finns flera andra tilläggstjänster som t ex. högtalare för utrop på anläggningen, I/O för signalering både in och ut, porttelefon, export av stillbilder och video till extern aktör som t ex. polisen.


"Jag känner mig helt trygg med att rekommendera alla våra Partner och kunder, som har behov av en professionell videoövervakning, att ansluta sina Ethiris-anläggningar mot SOS Alarm, med sin mångåriga erfarenhet att bedriva kamerabaserad övervakning”, säger Peter Andersson, Produktchef Säkerhet, Kentima AB.

Kunden kan välja på olika åtgärdsalternativ med utgångspunkt i en standardmall som kan justeras efter aktuellt behov. Till exempel kan en lista över kontaktpersoner under dagtid anges och att extern åtgörare ska larmas övrig tid. Valfritt bevakningsbolag kan användas. Önskat talmanus för utrop i högtalare kan också specificeras samt schema för när kameratjänsterna ska vara aktiva. En stor flexibilitet genomsyrar både Ethiris VMS som mjukvara och kameratjänsterna hos SOS Alarm.