WideQuick på SSAB Luleå - från operatörspanel till överordnat system

WideQuick BMS HMI Panel 516 SSAB Luleå

Nordkonsult El & Automation i Luleå AB har installerat WideQuick SCADA Premium på SSAB i Luleå för att knyta samman 15 stycken WideQuick HMI Panel där var och en hanterar olika fastigheter i anläggningen. Nu kommer man åt samtliga applikationer i en och samma vy, oavsett plats.

Nordkonsult, som är partner med Kentima, erbjuder en rad tjänster inom industri- och tekniksektorn. Under åren 2017-2020  har Nordkonsult levererat fastighetsautomation till 15 st anläggningar på SSAB i Luleå. Det har varit både utbyte av uttjänta anläggningar och nybyggnation. Projekten har omfattat konstruktion, projektledning, programmering och el i styr. Till samtliga anläggningar har Nordkonsult levererat WideQuick HMI Panel H516 från Kentima och SAIA PCD3 PLC-system. Redan från början fördes diskussioner med SSAB om HMI-produkter som skulle uppfylla SSAB:s krav på användarvänlighet. Man ville också ha en skalbar lösning som enkelt kunde kompletteras med överordnat SCADA-system och byggas ut med tillkommande anläggningar.

SSAB är ett högspecialiserat globalt stålföretag. I Luleå tillverkar SSAB malmbaserat stål av järnmalmspellets, som huvudsakligen kommer från Malmfälten. Till hamnen i Luleå kommer kol från Australien och USA till vårt koksverk, där hettas kolen upp i ett batteri av täta ugnar och omvandlar den till gas och koks. Gasen blir energi och koksen går till masugnen där den reducerar syre från järnmalmen så flytande råjärn bildas. Masugnen matas kontinuerligt med järnmalmspellets, koks, kalk och tillsatsämnen.

”Vi har från start känt att WideQuick har gett oss möjlighet att uppfylla både SSAB:s och våra egna önskemål om vettiga HMI-lösningar”, säger Ove Segerlund, Gruppschef, Nordkonsult El & Automation i Luleå AB.

SSAB har tagit steget fullt ut och installerat WideQuick BMS SCADA som ett överordnat system för övervakning av sina fastigheter i anläggningen i Luleå. Det innebär att man kan knyta samman alla WideQuick HMI-paneler där man kommer åt samtliga befintliga applikationer i samma vy. I både HMI-panelerna och SCADA har Kentimas fastighetskoncept WideQuick BMS använts som grund.

Kentima utvecklar och erbjuder fastighetsbranschen attraktiva produkter som ger systemintegratören möjlighet att effektivt skapa framtidssäkra övervakningssystem till alla
typer av fastigheter. WideQuick HMI/SCADA Panel och WideQuick HMI/SCADA Box är en del av ett helt system för att skapa olika typer av övervakning med tillhörande användargränssnitt och kommunikation med externa enheter. WideQuick är en  mjukvara för att skapa HMI-, SCADA- eller PSIM- applikationer, den utvecklas av Kentima och utgör grunden i samtliga operatörsenheter.

Samtliga operatörsenheter kan kommunicera med ett stort antal I/O och PLC från olika tillverkare och kan enkelt integreras med olika under- och överordnade system.

Efter att noga utvärderat WideQuick HMI/SCADA-produkter valde vi att gå hela vägen med både lokala HMI-paneler och SCADA-system från Kentima i våra anläggningar”, säger
Agneta Ågren, Driftansvarig fastighetsautomation, SSAB Luleå.
 


WideQuick har en inbyggd flexibilitet som gör att systemintegratören kan välja den system-arkitektur som passar det aktuella projektet. Systemintegratörer kan bygga upp allt från ett 
mindre övervakningssystem med en lokal operatörspanel till mycket stora system med SCADA-funktionalitet, där man kan övervaka fastigheterna via ett centralt kontrollrum eller
på distans med ett modernt webbgränssnitt via dator, mobil eller surfplatta.Ladda ner success story (pdf) >>