Moderna WideQuick HMI-paneler bevarar det gamla

Riksarkivet i Arninge har genomgått en omfattande förvandling med både om- och tillbyggnad av sitt arkiv. AB Stureby Styr & Reglerservice fick en förfrågan gällande installation av utrustning för kontroll av klimatet i byggnaderna. Valet föll på Kentimas WideQuick HMI Panel H516 som kunde möta de höga kraven som Riksarkivet ställde på klimatet i byggnaden.

Riksarkivet tar hand om och bevarar samhällets kollektiva minne. Det rymmer mer än 75 mil handlingar och på ytorna stora som fyra hangarer. I arkiven finns allt från brev undertecknade av Gustav Vasa, till bouppteckningar efter privatpersoner i modern tid.

Efter två års projekttid, var ombyggnaden av gamla arkivet och det nya tillbyggda huset klart. Då arkivet innehåller böcker och dokument som är så gamla som från 1200-talet ställdes det höga krav på att arkivet håller rätt temperatur, luftfuktighet och ventilation. Harry Jokelainen på AB Stureby Styr & Reglerservice, som är partner till Kentima, beslutade att Kentimas operatörspaneler, WideQuick HMI Panel, och SAIA PLC var det som skulle möta dessa höga krav. De valde att använda fem WideQuick HMI Panel H516. Applikationerna i operatörspanelerna utvecklades med hjälp av WideQuick BMS, Kentimas omfattande koncept för fastighetsautomation.


”Det är en specialbyggnad och man har höga krav på installation och luft, vilket WideQuick HMI/SCADA klarar utan problemt.” säger Harry Jokelainen, Projektledare, AB Stureby Styr & Reglerservice.


AB Stureby Styr & Reglerservice utför elinstallationer samt styr och regler installationer, felsökningar och reparationer. De bygger också styrskåp för fastighetsautomation, t.ex. värme- och fläktstyrning för fjärrövervakning. I den gamla delen av byggnaden fanns fyra befintliga styrskåp som behövde uppgraderas och i det nya huset skulle ny styrutrustning installeras. Kentimas mjukvara WideQuick HMI/SCADA knyter ihop det nya och det gamla.

All driftinformation från systemen för ventilation, kyla och fukt övervakas och styrs från WideQuick HMI/SCADA. Om exempelvis fuktnivån blir för hög aktiveras ett larm i WideQuick HMI/SCADA och då ser ansvarig personal larmet direkt i sina surfplattor eller displayer och kan omgående åtgärda problemet.

AB Stureby Styr & Reglerservice har genomgått Kentimas utbildningar och de är mycket nöjda med både produkter och utbildningar. Installationen har fungerat utmärkt och i de fall då support har behövts har de lätt och snabbt fått kontakt och fått den hjälp de behövt.


”Verkligen ett lyft i fastighetshanteringen enligt både driftpersonal och förvaltare.” säger Harry Jokelainen, Projektledare, AB Stureby Styr & Reglerservice.


Kentima erbjuder ett brett urval av opera-törsenheter avsedda för olika branscher och varierande miljöer där anläggningarnas olika behov ställer unika krav. De kan beställas som WideQuick HMI Panel och som WideQuick SCADA Panel eller som operatörsbox WideQuick HMI Box och WideQuick SCADA Box.